Zabezpieczenia kredytu hipotecznego

Aby zminimalizować ryzyko strat, zazwyczaj banki wymagają zabezpieczenia od kredytobiorcy. Im kredyt udzielany jest na wyższą sumę tym zabezpieczenie musi mieć większą moc. Kredyt hipoteczny jest kredytem długoterminowym i wymaga godnego zabezpieczenia, które zagwarantuje bankowi jego spłatę. Najczęściej i najbardziej popularnym zabezpieczeniem wymaganym przez banki w przypadku kredytów hipotecznych jest, jak sama nazwa kredytu wskazuje, hipoteka. Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe. Pod hipotekę można oddać prawo własności do nieruchomości, prawo spółdzielcze do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, czy też prawo do wieczystego użytkowania. Kolejnym stosowanym zabezpieczeniem jest własnoręcznie podpisany przez kredytobiorcę weksel in blanco. Jest to pusty weksel, jedynie z wpisaną datą jego wystawienia. W przypadku zaprzestania spłaty kredytu, bank wpisuje sumę weksla oraz termin jego spłaty. Dodatkowym zabezpieczeniem jest również przelanie na kredytodawcę praw do odszkodowania, wypłacanego na podstawie ubezpieczenia nieruchomości od zdarzeń losowych.

Dodaj komentarz