Zwrot nadpłaty za kartę pojazdu

Karta pojazdu jest to dokument samochodu potwierdzający m.in. jego pochodzenie . Dokument ten ma zapewnić pewność obrotu, bowiem powinien być przechowywany w bezpiecznym miejscu, a do sprzedania pojazdu niezbędne jest dołączenie karty pojazdu. Zatem karta pojazdu podąża za samochodem, także wtedy, gdy zmienia się właściciel pojazdu.

Na jakiej podstawie pobiera się opłaty za kartę pojazdu?

Podstawę prawną pobierania opłat za wydanie karty pojazdu stanowi art. 77 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym. W myśl tego przepisu, w przypadku gdy pojazd wprowadzany jest na terytorium Rzeczypospolitej przez podmiot inny niż producent pojazdu lub importer nowego pojazdu, kartę pojazdu wydaje właściwy w sprawach rejestracji starosta, przy pierwszej rejestracji pojazdu, za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Wysokość opłaty za wydanie karty pojazdu określa rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28. marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu. Zgodnie z §1 ust. 1 tego rozporządzenia, opłata za wydanie karty pojazdu wynosi aktualnie 75 zł, co odpowiada rzeczywistym kosztom druku i dystrybucji karty pojazdu. Wysokość tej opłaty została zmieniona do kwoty 75 zł po wyroku z dnia 17. stycznia 2006 r. Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał stwierdził bowiem, że §1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28.07.2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu, ustalający jej wysokość na kwotę 500 zł, jest niezgodny z przepisem art. 77 ust. 4 pkt i ust. 5 ustawy z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz z art. 92 ust. 1 oraz art. 217 Konstytucji RP.

Jaką kwotę za kartę pojazdu można odzyskać?

Kwota, jakiej można dochodzić z tytułu nienależnie pobranej opłaty za wydanie karty pojazdu stanowi różnicę pomiędzy wysokością opłaty pobieranej za wydanie karty pojazdu, czyli 500 zł, a rzeczywistymi kosztami druki i dystrybucji kart pojazdu, ustalonymi ostatecznie na kwotę 75 zł. Odzyskać można zatem kwotę 425,00 zł. Nadto można starać się o zwrot odsetek ustawowych od dnia pobrania opłaty.

Krok po kroku: jak odzyskać pieniądze za kartę pojazdu?

1. Wniosek o zwrot pieniędzy należy złożyć do organu, który wydał kartę. To np. starosta (jeśli w karcie pojazdu urzędem wystawiającym dokument jest starostwo) lub prezydent miasta (dokument wystawiony przez urząd miasta). Również właściwy adres jest w karcie. Na wniosku naklejamy znaczek skarbowy za 5 zł. Czekamy na decyzję starosty/prezydenta.
2. Odwołanie od negatywnej decyzji składamy do organu odwoławczego. Jego adres i nazwa są podane w pouczeniu zawartym na końcu decyzji starosty. Odwołanie składamy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
3. Skarga do sądu administracyjnego po otrzymaniu kolejnej decyzji odmownej jest środkiem, który daje szanse na pozytywne zakończenie sporu ze skarbem państwa.

Odzyskanie tych pieniążków nie jest banalnie proste, ponieważ chodzi o postępowanie administracyjne, a to jak większość z nas wie- zazwyczaj jest dość „przykrym doświadczeniem”  Uważam jednak, że warto się starać o zwrot tych 425,00 zł wraz z odsetkami- tym bardziej jak ktoś sprowadził więcej niż jedno auto. Zalecałabym jednak skorzystanie z pomocy profesjonalisty, który ma w tym zakresie doświadczenie i sukcesy na koncie. Dysponuję namiarami do firmy specjalizującej się w odzyskiwaniu odszkodowań. Jednak ich prawnicy mającą stuprocentową skuteczność w odzyskiwaniu nadpłat za karty pojazdów

Zakup samochodu za gotówkę

Zakup samochodu za gotówkę, oczywiście przysługuje każdemu i nie istotny jest fakt, czy kupujemy nasze auto jako osoba prywatna, czy jako firma. Lecz teraz musimy się poważnie zastanowić co będzie dla nas bardziej opłacalne, ponieważ bardzo często opłacać nam się będzie skorzystać z oferty leasingowej, lub nawet ratalnej. Oczywiście jedno i drugie rozwiązanie ma swoje korzyści, na przykład kupując auto za gotówkę, omijamy bardzo dużą liczbę formalności, a sam samochód od razu jest naszą własnością w ciągu nawet godziny, jest to kwestia jedynie spisania krótkiej umowy sprzedaży. Natomiast tego typu operacja na pewno bardzo zaboli naszą kieszeń, ponieważ nie jest to lekka transakcja. Jednak teraz zastanówmy się jaki typ auta chcemy zakupić, jeśli jest to auto osobowe, to nie będzie dla nas to większa różnica. Jednak jeśli chcemy kupić auto dostawcze, z różnymi modyfikacjami, musimy liczyć się z tym, że przez okres leasingu cena auta bardzo mocno spadnie, tak samo jak jego stan, więc tego typu samochody o wiele lepiej jest kupować bezpośrednio za gotówkę. Ale jak w takim razie uzbierać tak dużą kwotę, w taki sposób żeby tego nie odczuć? Jest to chyba bardziej niemożliwe, ponieważ nawet jeśli odkładaliśmy na konto małe kwoty, przez długi okres czasu, to ta zmiana będzie dla nas szokiem wizualnym. Jednak jedno jest pewne, takie auto będziemy o wiele mocniej szanować i dbać o nie. Czy po spisaniu prostej umowy i przekazaniu gotówki, nie musimy nic więcej robić? Otóż nie, musimy pamiętać o tym, że mamy miesiąc by zarejestrować nasz zakup w naszym urzędzie, bez tego nie jesteśmy w stanie poruszać się w legalny sposób. Czy tylko osoby zamożne mogą sobie pozwolić na taki luksus? Oczywiście, że nie! Wystarczy trochę chęci i samozaparcia i jesteśmy w stanie osiągnąć każdy cel, dlatego na pewno warto jest próbować. Kupienie auta za gotówkę jest również świetnym rozwiązaniem gdy chcemy kupić jakiś stary model auta i na przykład inwestować w jego renowację i odbudowę, może to przynieść w przyszłości nam duże zyski.