Kredyt studencki – czym jest i jak go otrzymać

Kredyt studencki jest rodzajem pożyczki o preferencyjnym oprocentowaniu i preferencyjnym systemie spłaty. Tego typu oferta skierowana jest do wszystkich polskich studentów, zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Nie ma również znaczenia rodzaj uczelni w jakiej student się uczy. Kredyt przyznany zostanie zarówno osobie studiującej na państwowej jak i prywatnej uczelni. Kredyt studencki udzielany jest na cały okres studiów, czyli standardowo na 5 lat, w przypadku medycyny na 6 lat. Pożyczkę studencką można zaciągnąć na krótszy czas, na przykład na 3 lata, czyli na okres trwania studiów pierwszego stopnia (licencjat).

Kolejnym, istotnym warunkiem jaki trzeba spełnić by na studenckie konto napłynęła gotówka jest rozpoczęcie studiów przed ukończeniem 25 roku życia. Jednak nie mogą to być kolejne studia po złożeniu egzaminu magisterskiego lub kolejne studia zawodowe po egzaminie dyplomowym. Pożyczka studencka w chwili obecnej wypłacana jest przez 10 miesięcy w roku, w ratach, których wysokość obecnie wynosi około 650 zł.

Spłata kredytu rozpoczyna się po dwóch latach od zakończenia studiów, ściślej mówiąc od czasu wypłacenia ostatniej raty kredytu na konto studenta. Przez okres studiów i czas dwuletniej przerwy student nie płaci żadnych odsetek. Kredyt spłaca się przez dwa razy dłuższy czas niż łączny okres wypłaty kredytu. Czyli na przykład jeśli bank wypłacał nam raty przez czy lata, kredyt spłacamy przez lat sześć. Oprocentowanie zaczyna się od chwili rozpoczęcia spłaty. Student każdego miesiąca otrzymuje dofinansowanie do odsetek, które są pokrywane przez państwowy Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich.

Ubiegać się o kredyt może każdy student, który złoży w banku wniosek o udzielenie kredytu studenckiego wraz z wymaganymi przez placówkę bankową dokumentami. Oprócz wniosku, który pobrać można z banków udzielających kredyty dołączyć należy między innymi:

  • zaświadczenie z uczelni, które stanowi dowód, że osoba jest studentem
  • zaświadczenie o zarobkach poręczycieli
  • dowód osobisty

Preferencyjnych pożyczek dla studentów udzielają następujące banki:

– Bank Gospodarki Żywnościowej
– Bank Ochrony Środowiska
– Bank PEKAO SA
– Bank Polskiej Spółdzielczości
– Bank Zachodni WBK
– Gospodarczy Bank Wielkopolski
– PKO BP

KREDYT STUDENCKI – PĘTLA NA SZYI CZY DROGA KU WOLNOŚCI?

Kredyt studencki – w ostatnim czasie bardzo popularna forma pożyczki wykorzystywana głównie przez studentów. Na czym polega jego fenomen? Przede wszystkim, kredyt studencki oferowany jest na bardzo korzystnych warunkach w porównaniu do tradycyjnych kredytów proponowanych w komercyjnych bankach. Państwo polskie zrobiło ukłon w stronę uczących się i zaproponowało częściową spłatę odsetek, dodatkowo oprocentowanie podczas spłacania kredytu po ukończeniu studiów jest znacznie niższe niż w przypadku kredytu tradycyjnego. Co daje to przeciętnemu studentowi? Główną zaletą jest to, że spłacamy praktycznie tyle, ile pożyczaliśmy, bez haraczu jaki pobierają baki w postaci oprocentowania.

   Na jakich zasadach jest przyznawany kredyt studencki? Głównym warunkiem jaki musimy spełnić jest rozpoczęcie studiów przed 25 rokiem życia, bez znaczenia czy to studia I czy II stopnia oraz czy studiujemy na uczelni państwowej czy prywatnej. Drugim ważnym aspektem jest zatwierdzenie przez bank tzw. zabezpieczenia kredytu. Tutaj są dwie wiadomości-dobra i zła. Dobra – wniosek rozpatrywany jest bezpłatnie. Zła – często musimy mieć żyranta (w sytuacji, gdy nie

osiągnęliśmy żadnego dochodu oraz nie pracujemy) lub inna forma, która pozwoli  zabezpieczyć się bankowi. Warto jednak wspomnieć, że kredyt studencki nie jest przyznawany na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”, ale na podstawie dochodów naszych bądź naszych rodziców. Kredyt najpierw otrzymają studenci z rodzin uboższych a dopiero później z bardziej zamożnych. No dobra, ale ile tego kredytu dostanę? – spyta zaciekawiony student. Maksymalna miesięczna transza wynosi 600 złotych i wypłacana jest wyłącznie podczas roku akademickiego – czyli przez 10 miesięcy w roku. Maksymalna wysokość kredytu przeważnie wynosi 30 000 złotych (6000 zł rocznie x 5 lat), jednakże istnieją wyjątki od tej reguły, m.in. w przypadku studiów na kierunkach lekarskich oraz w przypadku studiów doktoranckich. W tym konkretnym przypadku, okres kredytowania może wynosić, aż 10 lat a suma pożyczki opiewać na kwotę 12 000 złotych.

   Okres spłaty kredytu rozpoczyna się na ogół 2 lata po zakończeniu studiów. Wysokość raty jaką przyjdzie nam spłacić jest 1/2 kwoty jaką otrzymywaliśmy miesięcznie podczas studiów, czyli spłacamy po 300 złotych miesięcznie. Długość spłaty zależy od sumy kredytu jaki zaciągnęliśmy. W przypadku kwoty 30 000 złotych kredyt studencki będziemy spłacać przez blisko 8,5 roku (100 rat x 300 złotych). Co jednak w przypadku, gdy chcielibyśmy spłacić kredyt we wcześniejszym terminie? Tutaj należy przejrzeć umowę, która była zawarta pomiędzy nami a bankiem. Teoretycznie wcześniejsza spłata jest możliwa, w takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o przedwczesną spłatę, jednakże doświadczenia wielu osób pokazują, że praktyki banków często odbiegają od tego co może wydawać się oczywiste i pod tym względem sprawę należy rozpatrywać indywidualnie.

   Czy warto zaciągnąć kredyt studencki? Oczywiście! Żaden bank ani inna instytucja finansowa (no, może poza rodzicami – pisząc żartobliwie) nie zaoferuje nam kredytu na tak preferencyjnych warunkach. Osoby bardziej obrotne mogą wykorzystać kredyt studencki jako inwestycje długoterminową i utworzyć z niego lokatę lub inną długoterminową inwestycję.

Warunki przydzielenia kredytu studenckiego

Kredyt studencki stanowi specjalną formę kredytu, która przeznaczona jest wyłącznie dla osób podejmujących lub już będących na studiach. Udzielany jest wyłącznie na okres ich trwania. Zaznaczyć tu jednak trzeba, że całkowity okres studiowania nie może przekroczyć sześciu lat.

W przypadku gdy student podejmuje decyzje o kontynuowaniu nauki na studiach doktoranckich, ma możliwość przedłużenia kredytu o cztery lata. Kredytobiorca musi pamiętać, że z bankiem ma obowiązek podpisania osobnej umowy na każdy okres studiów. Oznacza to, że podpisuje osobną umowę o kredyt na studiach I stopnia, które obejmują licencjat oraz inżynierkę, II stopnia magistra oraz II stopnia. Jest to o tyle ważne, że gdy student ukończy studia danego stopnia i rozpocznie stopień kolejny, nawet na tym samym kierunku, kredyt studencki już mu nie przysługuje. Co ciekawe kontynuując naukę na innym, niż dotychczasowym kierunku wciąż ma on prawo do ubiegania się o kredyt w banku.

Kredyt studencki jest zawieszany na czas, gdy student bierze „dziekankę” lub urlop a także wówczas gdy powtarza on rok. Nie ma z tej przyczyny żadnych dodatkowych, ukrytych kosztów, jednak student powinien zdawać sobie sprawę z tego, że na ten czas nie będzie mógł liczyć na pomoc w postaci tego rodzaju pożyczki.

W praktyce kredyt studencki jest bardzo łatwo otrzymać. Wystarczy spełniać kilka warunków:
– Po pierwsze w momencie rozpoczęcia studiów, osoba nie może mieć więcej niż 25 lat.
– Po drugie musi ona posiadać zdolność do wykonywania wszystkich i wszelakich prawnych czynności.
– Po trzecie, osoba starająca się o przydzielenie jej kredytu studenckiego, musi wykazać przed bankiem dokumentację dochodu na osobę w rodzinie.

Wysokość tego dochodu musi zostać zaakceptowana przez bank. Co roku, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustala nową maksymalną wartość dochodu na osobę w rodzinie. Pierwszeństwo do uzyskania kredytu studenckiego mają zawsze te osoby, które plasują się w niżej udokumentowanych przychodach rodzinnych.

Co więcej, bank musi zaakceptować zabezpieczenie spłaty kredytu. Musi mieć on bowiem pewność, że na tym nie straci w momencie, gdy student nie będzie w stanie spłacać zaciągniętego długu. Może to być poręczenie w formie weksla lub na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego i w tym przypadku, najczęściej jest to żyrant.

Poręczenie wynosi 100% całości kwoty kredytu jeśli dochód na osobę w rodzinie jest niższy niż 600 złotych lub 70% w przypadku, gdy dochód w rodzinie jest niższy niż 1000 złotych na osobę. Zaznaczyć tutaj trzeba, że od osoby podejmującej kredyt studencki jest pobierana prowizja za poręczenie pożyczki.