Słownik pożyczkobiorcy

BIK
Biuro Informacji Kredytowej, rejestr w którym widnieje nasza historia kredytowa w bankach, jesteśmy tam wpisani zarówno jak spłacamy kredyt prawidłowo, jaki i w momencie gdy mamy opóźnienia, albo kredyt jest w windykacji. Pozytywna historia kredytowa w BIK ułatwia nam dostanie kredytu w banku oraz możemy wynegocjować lepsze warunki. Zła historia w BIK utrudnia nam dostanie kredytu. Firmy pożyczkowe nie sprawdzają BIK, wyjątkiem jest Wonga.

Chwilówka
Krótka pożyczka, udziela bez weryfikacji w BIK, przy minimum formalności, zazwyczaj trwa do 30 dni.

Debet
Ujemne saldo na rachunku bankowym, od debetu zazwyczaj naliczane są odsetki.

Decyzja kredytowa
Informacja czy otrzymaliśmy pożyczkę czy decyzja jest negatywna.

Doradca finansowy
Osoba, która pomaga nam w zaciągnięciu kredytu, należy uważać, ponieważ doradcy mają prowizję od naszych pożyczek i często mogą nas na mawiać na wyższą kwotę niż potrzebujemy.

ERIF
Biuro informacji o niewywiązujących się z zobowiązań osobach i firmach, należące do grupy kapitałowej KRUK.

EURIBOR
Euro Interbank Offered Rate stopa procentowa na podstawie której udzielane są kredyty w EURO.

Expander
Pośrednik finansowy świadczący usługi w doradztwie przy kredytach gotówkowych, kredytach hipotecznych i kredytach samochodowych.

Firma pożyczkowa
Instytucja finansowa udzielająca pożyczek z własnych pieniędzy.

Formularz informacyjny
Dokumant, który firma pożyczkowa powinna, udostępnić klientowi przed udzieleniem pożyczki, zawiera podstawowe informację o pożyczce.

Gwarancja bankowa
Bank gwarantuje, że jeśli nie spłacimy wobec kogoś naszego zobowiązania to bank to zrobi, oczywiście za taką gwarancje musimy zapłacić, a dodatkowo bank musi nas ocenić jako wiarygodne osoby.

Hipoteka
Wpis banku w księdze wieczystej naszej nieruchomości. W przypadku braku spłaty kredytu. bank przejmie naszą nieruchomość.

Interchange
Opłata, którą muszą odprowadzić sprzedawcy, gdy klient płaci kartą. Opłata ta trafia do banków oraz producentów kart. Od 2014 została obniżona z ponad 2% do 0,5%. Spowoduje to na pewno wzrost liczby terminali do płacenia kartą.

Karencja
Okres przez który nie musimy spłacać kredytu lub odsetek.

Karta kredytowa
Karta którą możemy płacić w sklepach, internecie, a także wyciągać pieniądze z bankomatu, robimy to na kredyt, zazwyczaj istnieje okres bez odsetkowy, który trwa od 50 do 60 dni, po tym czasie zaczynają być naliczane odsetki i kredyt powinien zostać spłacony.

KNF
Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje kontrole nad instytucjami finansowymi takimi jak banki, firmy ubezpieczeniowe, towarzystwa funduszy inwestycyjny. Na razie firmy pożyczkowe nie są pod jej kontrolą, trwając prace nad ustawą, żeby to się zmieniło.

Konsolidacja
Złączenie wielu pożyczek w jedną, dzięki niej uzyskamy jedną niższą ratę. Konsolidować możemy również niespłacone karty kredytowe.

Kontynuacja
Wznowienie pożyczki na ten sam okres

Koszt pożyczki
Koszty, którym obciążona jest nasza pożyczka, zaliczają się do nich odsetki, prowizja, opłata administracyjna, opłata za dostarczenie pieniędzy, ubezpieczenie.

KPF
Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych – reprezentuje interesy firm z szeroko pojętej branży finansowej.

KRD
Kajowy Rejestr Długów instytucja współpracująca z firmami, rejestrująca długi wobec tych firm, służy do weryfikacji klientów czy są wiarygodni czy nie.

Kredyt
Możliwość pożyczenia środków pieniężnych, kredytów mogą udzielać tylko banki i SKOKi.

Kredyt hipoteczny
Kredyt zabezpieczony nieruchomością ( mieszkaniem, domem lub działką).

Kredyt konsumencki
Kredyt, którego dotyczy ustawa o kredycie konsumenckim. Udzielany osobie fizycznej do kwoty 255 550 złotych. W tym kredycie szczególnie chronione są prawa pożyczkobiorcy.

Kredyt kupiecki
Kredyt udzielany przez sprzedawcę kupującemu, polega na odroczeniu terminu płatności.

Kredyt odnawialny
Kredyt w koncie inaczej zwany debetem, możliwość wyciągnięcia z rachunku większej ilości pieniędzy niż na nim mamy.

Kredyt samochodowy
Kredyt przeznaczony na zakup auta, w tym kredycie, bank zabezpiecza się na pojeździe.

Księga wieczysta
Rejestr w którym widnieje stan prawny domu, mieszkania, działki. Widnieją w nim dane nieruchomości, adres, kto jest właścicielem.

Leasing
W zasadzie jest pożyczeniem przez instytucje nam maszyny, bądź auta, właścicielem jest firma leasingowa, my spłacamy tylko raty, a na koniec przedmiot możemy wykupić lub nie.

LIBOR
London Interbank Offered Rate stopa procentowa na podstawie której udzielane są kredyty we frankach szwajcarskich.

Lista ostrzeżeń publicznych
Publikowana przez KNF lista podmiotów nieposiadających licencji na oferowanie usług i produktów finansowych w szczególności na przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem.

LTV
Loan to value – współczynnik oceniający nasz wkład własny w kredytowaną nieruchomość. Współczynnik LTV = 80% oznacza, że z własnych środków finansujemy tylko 20% nieruchomości, reszta jest kredytowana w banku.

Marża
Część oprocentowania zmiennego jaka stanowi zarobek banku, pozostała część to koszt jaki bank ponosi za pożyczenie nam pieniędzy.

Mikropożyczka
Pożyczka w małej wysokości zwyczajowo do 3000 – 5000 złotych, udzielana na krótki okres zazwyczaj do 60 dni.

Monit
Wezwanie do spłaty pożyczki lub raty kredytu, wysyłany w formie listu lub SMS. Zazwyczaj wiąże się z wysokimi opłatami – 20-50zł.

Należności
Pieniądze które jesteśmy winni firmie udzielającej nam pożyczki.

NBP
Narodowy Bank Polski.

Notus
Pośrednik finansowy świadczący usługi w doradztwie przy kredytach gotówkowych, kredytach hipotecznych i kredytach samochodowych.

OC
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w ubezpieczeniu samochodu, ubezpieczenie przed spowodowaniem przez nas wypadku i poszkodowaniu osoby trzeciej, naprawiany z ubezpieczenia będzie tylko samochód drugiej strony – zawsze obowiązkowe w Polsce.

Odsetki
Wyrażone kwotowo oprocentowanie pożyczki.

Odsetki ustawowe
Maksymalne odsetki jakie w skali roku mogą być naliczane przez instytucje finansowe i inne podmioty jest ona równa 4- krotności stop lombardowej publikowanej przez NBP w styczniu 2014 równa jest 16 %.

Open Finance
Pośrednik finansowy świadczący usługi w doradztwie przy kredytach gotówkowych, kredytach hipotecznych i kredytach samochodowych.

Opineo.pl
Portal, na którym znajdziemy opinie na temat firm pożyczkowych, a także możemy na temat takiej firmy wyrazić swoje zdanie.

Opłata administracyjna
Opłata naliczana przez firmy pożyczkowe, w teorii oznacza koszt obsługi pożyczki, w praktyce jest dużo wyższa i stanowi dochód firmy pożyczkowej.

Opłata za obsługę w domu
Opłata naliczana przez firmy pożyczkowe wypłacające pożyczkę przez agentów, zazwyczaj jest mocno zawyżona i stanowi dochód firmy pożyczkowej.

Oprocentowanie
Kwota, którą powiększona jest nasza pożyczka, którą musimy spłacić liczone jest w skali roku.

Parabank
Instytucja finansowa, która nie jest bankiem, ani SKOKiem (Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo Kredytową), a pozyskuje środki od klientów, aby je dalej pożyczać.

Poręczyciel
Osoba, która poręcza nasz dług, a w przypadku jego nie spłacenia, będzie obowiązana spłacić go za nas.

Pożyczka
Kwota pieniężna udzielona nam przez instytucję finansową.

Pożyczka pod zastaw
Pożyczka w której, aby ją otrzymać musimy przepisać bankowi jakąś rzecz.

Pożyczkobiorca
Osoba biorąca pożyczkę.

Promesa
Obietnica banku lub instytucji finansowej pożyczenia nam pieniędzy. Pod warunkiem spełnienia określonych.

Prowizja
Opłata naliczana za udzielenie pożyczki, powiększa kwotę pożyczki, którą później musimy spłacić, pamiętajmy, aby prowizji nie płacić przed udzieleniem pożyczki, takie praktyki stosują tylko nieuczciwe firmy.

Przedłużenie
Przełożenie spłaty pożyczki o kolejny okres.

Przewalutowanie
Zmiana waluty kredytu.

Ranking pożyczek
Zestawienie najlepszych pożyczek.

Rata
Składa się z kapitału (części kredytu) oraz odsetek, jest to kwota, którą musimy co miesiąc spłacać na poczet zaciągniętego kredytu.

Rata annuitetowa
Raty równe, na początku spłacamy w większości odsetki i małą część kapitału, pod koniec kredytu więcej kapitału, a odsetki są już praktycznie spłacone, przy tej racie mamy większą zdolność kredytową.

Rata malejąca
Spłacamy w każdej racie tyle samo kapitału i coraz mniej odsetek, pierwsza rata jest najwyższa i z każdą kolejną maleje.

Rejestracja
Założenie swojego profilu, konta na stronie internetowej firmy udzielającej pożyczek, przy rejestracji należy uzupełnić podstawowe dane i najczęściej dokonaćprzelewu ze swojego rachunku w celu weryfikacji w wysokości 1 grosza.

Rekomendacja S
Zbiór procedur, które muszą stosować banki przy udzielaniu kredytów.

Restrukturyzacja
Program mający na celu spłacenie przez nas długu, w trudnych sytuacjach możemy próbować rozłożyć naszą pożyczkę na raty.

Rolowanie długu
Kontynuowanie pożyczki, na ten sam lub dłuższy okres.

ROR
Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy inaczej konto w w banku, do którego mamy kartę.

RPP
Rada Polityki Pieniężnej ustal stopy procentowe, które są podstawą ustalania oprocentowania pożyczek.

RRSO
Roczna rzeczywista stopa procentowa.

Ryzyko kursowe
Ryzyko na jakie jesteśmy narażeni biorąc kredyt w walucie obcej, jeśli kurs złotówki spadnie, będziemy musieli płacić wyższe raty.

Rzetelna firma
Instytucja weryfikująca wiarygodność i uczciwość firmy, również firmy pożyczkowe korzystają z ich certyfikatów.

Scoring
Punktacja, którą nadaje się klientom, za poszczególne elementy, takiej jak wiek, stan cywilny, ilość dzieci, rodzaj zatrudnienia, w celu weryfikacji jego zdolności kredytowej.

SMS Pożyczka
Pożyczka o którą wnioskujemy wysyłając wiadomość SMS, ze swojego rachunku internetowego.

Social lending
Pożyczki społecznościowe portale, które łączą osoby chcące zainwestować pieniądze w pożyczkę z osobami które potrzebują pożyczyć. Dają możliwość zarobienie inwestorom, jak i pożyczenia pieniędzy na warunkach ustalonych przez siebie.

Spirala zadłużenia
Zaciąganie kolejnych pożyczek, aby móc spłacić pierwszą.

Spłata minimalna
W przypadku karty kredytowej, minimalna kwota jaką powinniśmy spłacić, abyśmy mogli dalej korzystać z karty kredytowej.

Spread Walutowy
różnica w kursie walutowym po którym bank sprzedaj i kupuje walutę obcą. Przy kredytach ma to znaczenie, ponieważ wypłacany w złotówkach kredyt, przeliczany jest po niższym kursie, a spłacając go musimy płacić więcej za walutę.

Stałe zlecenie
Przelew bankowy ustawiony tak, aby dokonywał się regularnie w tej samej kwocie na ten sam rachunek. Używany często do spłat raty kredytu, opłat za czynsz.

Termin spłatyDzień w którym musimy spłacić pożyczkę lub chwilówkę.

Transakcja Bezgotówkowa
Transakcja kartą płatniczą, dokonana w sklepie lub przez internet. Do transakcji bezgotówkowych nie zalicza się wypłata pieniędzy z bankomatu.

Transza Kredytu
Część wypłacanego przez bank kredytu, głównie kredyty przeznaczone na budowę domu wypłacane są w transzach po każdym skończonym etapie budowy.

Ubezpieczenie
W razie zajścia wskazanego zdarzenia, zazwyczaj śmierci czy utraty pracy, całość lub część naszego kredytu jest spłacana, kredyty najczęściej ubezpieczane są w TU Europa, Concordia, Compensa, Amplico czy Hestia.

Ubezpieczenie pomostowe
Stosowane przy kredytach hipotecznych, ubezpieczenie po wypłacie kredytu, a przed wpisem banku do księgi wieczystej naszej nieruchomości.

Umorzenie
Skasowanie przez firmę pożyczkową części zaległości wobec niej, w trudnej sytuacji można wnioskować o umorzenie części odsetek.

Umowa pożyczki
Dokument, który reguluje nasze prawa i obowiązki związane z pożyczką.

UOKiK
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zajmuje się również firmami pożyczkowymi.

Weksel
Papier wartościowy, który zobowiązuje wystawiającego do spłaty zobowiązania na nim wpisanego.

WIBOR
Warsaw Interbank Offered Rate stopa procentowa na podstawie której oprocentowan są kredyt hipoteczne w złotówkach.

Wierzytelności
Środki, które pożyczyła firma pożyczkowa swoim klientom.

Windykacja
Proces ściągania pieniędzy, które jesteśmy winni.

Wkład własny
Jeśli pożyczamy na zakup konkretnej rzeczy, jest to część, którą wpłacamy z własnych środków pieniężnych.

Zabezpieczenie
Zabezpieczenie, które ma gwarantować spłatę pożyczki, może być nim zastaw, poręczenie lub weksel.

Zaświadczenie
Zaświadczenie o zarobkach wystawiane przez naszego pracodawcę.

ZFP
Związek Firm Pożyczkowych instytucja reprezentująca firmy pożyczkowe, prezesem jest Jarosław Ryba, założycielem i głównym członkiem jest Vivus, należą do niej również: Net Credit, In Credit, Kredito24, Pandamoney, SMS365, Lendon, VIA SMS, Pożyczkomat, Mini Credit, SmsBanQ.

Dodaj komentarz