Preferencyjny kredyt dla rolników

Kredyty preferencyjne dla rolników wielokrotnie mają fundamentalne znaczenie dla rozwoju gospodarstwa. Dzięki pieniądzom uzyskanym z korzystnej formy pożyczki możliwe jest przeprowadzenie jego modernizacji, rozbudowy czy zmiany profilu na bardziej dochodowy.

Rolnicy zawsze mieli możliwość brania kredytów hipotecznych na swoje gospodarstwa, jednak od 2007 r., zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów, przysługuje im opcja znacznie korzystniejsza, to znaczy kredyty bankowe dofinansowywane. Kredyt udzielany jest ze środków własnych banku, jednak w jego spłacaniu pomaga Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kredyt preferencyjny można uzyskać w banku komercyjnym – jest ich jednak tylko kilka – i w prawie każdym banku spółdzielczym. Preferencyjność kredytu realizują się między innymi na pierwszeństwie dostępu do kredytów, korzystniejszych warunkach spłaty, obowiązywaniu niższej od rynkowej stopy procentowej dla kredytobiorcy, możliwości wydłużenia czasu spłaty części lub całości zadłużenia, możliwości zastosowania karencji w spłacie kredytu.

Kredyt preferencyjny przyznawany jest przede wszystkim na wydatki związane z modernizacją i rozbudową gospodarstwa rolnego. Pieniądze mogą być przeznaczone na zakup gruntów rolnych, budynków, maszyn i urządzeń rolniczych, linii produkcyjnych. Są jednak pewne obostrzenia, których należy przestrzegać: urządzenia, maszyny i środki transportu muszą mieć co najwyżej 5 lat i nie mogą być przedmiotami zakupionymi wcześniej ze środków pochodzących z budżetu państwa lub Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o rozporządzanie zakupioną ziemią, to nie można nią obracać, jeśli w ciągu ostatnich 10 lat była ona zakupiona w ramach kredytu preferencyjnego.

W ramach kredytu preferencyjnego pomoc w spłacie może wynieść do 40% wysokości kredytu oraz 50% dla kredytów udzielanych w ramach przetwórstwa rolnego. Oprócz kredytu dla rolników z preferencyjnych warunków pożyczki mogą też skorzystać przedsiębiorcy w ramach kredytu technologicznego.

Dodaj komentarz