Owocne inwestowanie za granicą

Na szczęście czasy, gdy człowiek w dziedzinie zarządzania swoimi oszczędnościami był ograniczony tylko do rynku krajowego, bezpowrotnie minęły. Dziś dzięki polskiemu prawu możemy bez przeszkód skupić się na inwestowaniu w papiery wartościowe oraz zespoły funduszy inwestycyjnych na terenie całego globu. Z kolei rachunki oraz lokaty bankowe łatwo i bez konieczności posiadania pozwolenia utworzyć w niemal wszystkich państwach o wysokim stopniu rozwinięcia gospodarczego. Zastosować się jednak przy tym należy do warunków oraz zasad panujących w zakresie regulacji prawnych. Mogą one odznaczać się bardzo dużą restrykcyjnością. Przy podejmowaniu działań inwestycyjnych liczyć trzeba się z tym, że niektóre kraje nie pozwalają na pewne czynności, jeśli inwestujący nie posiada odpowiednika naszego krajowego numeru identyfikacji podatkowej.

Aby sprawnie i z powodzeniem wypłynąć na szerokie wody zagranicznego biznesu ze swoimi oszczędnościami, będzie trzeba skorzystać z ofert funduszy inwestujących za granicą, odznaczających się większym zakresem działania, niż krajowy rynek. Tzw. jednostki uczestnictwa możliwe są do zakupienia u takich samych podmiotów, co w przypadku podmiotów sprzedających fundusze krajowe. Inwestowanie zagraniczne daje szanse na uzyskanie lepszego zysku, niż działania z tej samej branży dokonywane w kraju. Globalna oferta produktów finansowych odznacza się większą wszechstronnością. Jeśli chcesz inwestować poza Polską, uda Ci się to tylko wtedy, gdy będziesz miał pełne rozeznanie sytuacji i wiedze na temat różnic panujących między oboma rynkami. Trzeba brać pod uwagę głębokość oraz płynność rynków zagranicznych, wiedzieć też, z czym wiąże się pojęcie ryzyka makroekonomicznego. Systemy prawne mogą poprzez swoją niestabilność sprawiać, że pojawią się trudności w kwestii wycofania kapitału, który wcześniej zainwestowaliśmy. Trzeba być na to przygotowanym.

Koszty transakcyjne to kolejna sprawa. Przelewy wyprowadzane za granicę są w znacznym stopniu droższe od naszych krajowych. Odlicza się także podatki od zysków. Zmieniają się kursy walutowe. Jeśli kurs złotego wzmocni się do waluty obcej, może dojść do sytuacji, że zyski w obcej walucie po zamianie na złotówki nie przyniosą zysku, a wręcz odwrotnie. Przez wzgląd na koszty transakcji, atrakcyjność zagranicznego inwestowania maleje jeżeli zmniejszają się kwoty możliwe do dokonywania inwestycji.

Dodaj komentarz