Oprocentowanie nominalne lokaty terminowej

Instytucje finansowe w proponowanych lokatach bankowych informują o oprocentowaniu, które jest określone w stosunku rocznym.

W celu przeprowadzenia kalkulacji rzeczywistego zysku w czasie obwiązywania interesującej nas lokaty terminowej, konieczne jest odniesienie sie z oprocentowaniem lokaty bankowej do rzeczywistego czasu jej trwania. W celu lepszego zobrazowania posłużymy się przykładem. Przyjmijmy, iż obliczenia zostaną przeprowadzone dla depozytu o parametrach: kwota lokaty 10000 zł, oprocentowanie 4% z kapitalizacją na koniec okresu deponowania. Zakładają, że czas naszej lokaty to 6 miesięcy, to po tym okresie otrzymamy sumę zysków równą 200 zł.

Jeżeli te same parametry obowiązywałyby na lokacie terminowej na czas 12 miesięcy, to przyniosłaby ona zysk dokładnie 2 razy wyższy w postaci 400 zł. Oczywiście powyższe wy liczenia nie uwzględniają odjęcia od zysków podatku Belki w wysokości 19%. Należy pamiętać, że oprocentowanie nominalne oprócz nie uwzględnienia konieczności rozliczenia się z fiskusem także nie bierze pod uwagę częstotliwości kapitalizowania odsetek na lokacie. Jeżeli stoimy przed wyborem najlepszej lokaty, która ma nam posłużyć za inwestycję posiadanych oszczędności, to warto porównać oferty kierując sie oprocentowaniem realnym. Jest to wysokość zysków, która uwzględnia wszelkie czynnik mające wpływ na oprocentowanie lokaty.

Czyli częstość kapitalizowania oraz opodatkowanie zostanie uwzględnione w takim wyliczeniu. Rzeczywiste odsetki są to profity, jaki trafią do naszej przysłowiowej kieszeni. Dokładne analizowanie ofert oraz ich parametrów stanowi klucz do sukcesu jakim jest maksymalizacja zysków z bankowej lokaty.

Dodaj komentarz