Nowy sprzęt do gabinetu? Leasing, kredyt, pożyczka? Co wybrać?

Otwierasz nowy gabinet, rozwijasz istniejący albo chcesz wymienić dotychczasowy sprzęt na nowy? Zastanawiasz się w jaki sposób sfinansować tego rodzaju zakup? Szukasz jasnych wskazówek, aby dokonać właściwego wyboru – kredyt, pożyczka czy leasing?

Na początek warto przyjąć sobie zmienne, które ułatwią podjęcie decyzji. Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą, w tym lekarz, zada sobie pytania: które rozwiązanie będzie najtańsze i najłatwiej osiągalne, a przy tym najmniej absorbujące.  Możliwości jest kilka: pożyczka gotówkowa, kredyt firmowy oraz leasing. 

Różnice między kredytem a pożyczką 

Intuicja podpowiada, że zbliżonymi do siebie produktami będą kredyt firmowy oraz pożyczka gotówkowa. Wydawać się może, że to synonimy, więc są tym samym. Nie są to jednak produkty tożsame pod względem prawnym.  

Kredyt to forma udostępniania pieniędzy wyłącznie przez banki, a jego zasady są regulowane prawem bankowym. W przypadku rozwoju firmy, wprowadzania innowacji, remontach, czy dla poprawy płynności finansowej, polecany będzie np. kredyt firmowy. Jak sama nazwa wskazuje, udzielany jest wyłącznie firmom, prowadzonym, na przykład, przez osoby wykonujące wolne zawody, jak lekarzom, którym przyznawany jest głównie na oświadczenie. Czasem pojawia się wymóg wykazania dokumentów finansowych w celu uwiarygodnienia dochodu albo uzyskania większej kwoty kredytu. Koszty kredytu można odliczyć, ale tylko w części odsetek oraz prowizji. 


Właścicielem pożyczanych pieniędzy nie są banki, tylko deponujący w nich lokaty Klienci. W trosce o właścicieli tych funduszy i sprawną spłatę przez pożyczkobiorców, bank obwarowuje i dopecyzowuje warunki udzielanego kredytu. Czego wymaga? Na przykład określenia celu, zabezpieczenia spłaty, dokumentacji
i weryfikacji, terminu spłaty.

Pożyczka gotówkowa natomiast to forma udostępniania pieniędzy określana przepisami Kodeksu cywilnego. Pożyczka jest to produkt dostępny tylko osobom fizycznym, a bank czy inny podmiot pożyczający nie musi znać przeznaczenia pożyczanej kwoty – mogą to być cele związane z firmą, ale także prywatne, jak np. wakacje, ruchomość, dzieła sztuki. Pamiętajmy, że pożyczka w żaden sposób nie może stać się kosztem firmy. 

Kiedy wybrać leasing? 

Leasing to formuła, która dotyczy najęcia, dzierżawy określonej rzeczy przez leasingobiorcę. Pozwala szybko osiągnąć zamierzony efekt, bez angażowania własnego kapitału (czasem wymagany jest wkład 10%, który nota bene także można skredytować). Daje możliwości wliczenia leasingu w koszt prowadzonej działności. Naczelną różnicą między kredytem, pożyczką oraz leasingiem będzie fakt, że do końca czasu trwania leasingu właścicielem sprzętu jest leasingodawca. Dopiero wykupienie leasingu skutkuje zmianą właściciela, ale jest też znowu dodatkowym pretekstem do obliczeń podatkowych.

Co zatem wybrać? Wszystko oczywiście zależy od tego jaką kwotą dysponujemy, czy mamy zabezpieczenia, czy zależy nam na faktycznym posiadaniu, czy tylko możliwości prowadzenia gabinetu czy przychodni. Na te pytnia pomogą odpowiedzieć specjaliści. Pamietajmy o tym, że można łączyć różne funkcje produktów, np. pożyczkę gotówkową na wkład własny do leasingu.

Dodaj komentarz