Księgowość – czym jest?

Księgowość to podstawowa część składowa rachunkowości, jest jej funkcją rejestracyjną. Jej głównym celem jest zapisywanie zdarzeń gospodarczych w ujęciu finansowym lub czasami ilościowym. Opisywane zdarzenia muszą być przyczyną zmian w majątku przedsiębiorstwa dla którego prowadzona jest księgowość lub w źródłach jego pochodzenia.

Istnieje kilka rodzajów zapisywania wpisów księgowych, podstawowe to ręczne, maszynowe oraz komputerowe. Każdy z rodzajów ma swoje formy, zalety oraz wady.

W technice ręcznej możemy wyróżnić następujące formy:

  • forma tabelaryczna
  • księgowość przebitkowa
  • księgowość rejestrowa

Rachunkowość komputerowa czyni z księgowości nowoczesną formę ewidencji, znaczącą usprawnia większość działań i eliminuje w znacznym stopniu ryzyko popełnienia błędu.

Rachunkowość komputerowa realizowana jest jako:

  • przetwarzanie danych, jest to w standardowej księgowości niezwykle praco i czasochłonne,
  • przetwarzanie danych ewidencyjnych oraz rachunków kosztów i sprawozdawczości.

Dane tworzone dla danej księgi rachunkowej są do niej przypisane, a sama księga na stałe jest przypisana do poszczególnej działalności z oznaczeniem roku obrotowego.

Dodaj komentarz