Kredyty dla firm – czym jest i jak otrzymać

Kredyty dla firm można też rozumieć jako kredyty inwestycyjne. Z definicji są to zewnętrzne środki finansowe przeznaczone na finansowanie inwestycji, które mają na celu powiększenie wartości majątku trwałego. Kapitał, który jest pozyskiwany w ramach kredytów dla firm może służyć:

  • finansowaniu inwestycji materialnych, w szczególności na zakup środków trwałych takich jak samochody, maszyny czy urządzenia a także modernizację czy rozbudowę obiektów budowlanych powiązanych z działalnością gospodarczą,
  • finansowaniu inwestycji niematerialnych, polegają głównie na zakupie papierów wartościowych,
  • finansowaniu inwestycji finansowych, polegają na zakupie akcji oraz udziałów.

Warunkiem, który decyduje o przyznaniu firmie tego rodzaju kredytu jest najczęściej przedstawienie, że dana inwestycja będzie opłacalna i przyniesie w przyszłości odpowiedni zysk. Firma chcąca uzyskać kredyt inwestycyjny praktycznie zawsze jest zobligowana do przedstawienia biznesplanu przeprowadzenia danej inwestycji, w którym wyszczególnione są wszystkie aspekty związane z działalnością firmy.

Kredyty inwestycyjne, które udzielane są przez banki możemy podzielić na trzy główne rodzaje:

  • kredyt na wyposażenie – powinien być przeznaczony na modernizację lub kupno sprzętu służącego firmie lub nabycie oraz budowę majątku trwałego firmy.
  • kredyty na restrukturyzacje – kredyt ten przeznaczony jest na przebudowę struktury gospodarczej firmy,
  • kredyty na zakup – przedmiotem zakupu mogą być wszelkie obiekty przemysłowe bądź rolne służące generowaniu zysków przedsiębiorstwa.

Kredyty inwestycyjne niekoniecznie muszą być udzielane w formie jednorazowej wypłaty świadczenia pieniężnego, możliwe jest także ustalenie warunków w charakterze linii kredytowej, zależne jest to głównie od definicji przeznaczenia środków na inwestycję.

Dodaj komentarz