Kredyt studencki – czym jest i jak go otrzymać

Kredyt studencki jest rodzajem pożyczki o preferencyjnym oprocentowaniu i preferencyjnym systemie spłaty. Tego typu oferta skierowana jest do wszystkich polskich studentów, zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Nie ma również znaczenia rodzaj uczelni w jakiej student się uczy. Kredyt przyznany zostanie zarówno osobie studiującej na państwowej jak i prywatnej uczelni. Kredyt studencki udzielany jest na cały okres studiów, czyli standardowo na 5 lat, w przypadku medycyny na 6 lat. Pożyczkę studencką można zaciągnąć na krótszy czas, na przykład na 3 lata, czyli na okres trwania studiów pierwszego stopnia (licencjat).

Kolejnym, istotnym warunkiem jaki trzeba spełnić by na studenckie konto napłynęła gotówka jest rozpoczęcie studiów przed ukończeniem 25 roku życia. Jednak nie mogą to być kolejne studia po złożeniu egzaminu magisterskiego lub kolejne studia zawodowe po egzaminie dyplomowym. Pożyczka studencka w chwili obecnej wypłacana jest przez 10 miesięcy w roku, w ratach, których wysokość obecnie wynosi około 650 zł.

Spłata kredytu rozpoczyna się po dwóch latach od zakończenia studiów, ściślej mówiąc od czasu wypłacenia ostatniej raty kredytu na konto studenta. Przez okres studiów i czas dwuletniej przerwy student nie płaci żadnych odsetek. Kredyt spłaca się przez dwa razy dłuższy czas niż łączny okres wypłaty kredytu. Czyli na przykład jeśli bank wypłacał nam raty przez czy lata, kredyt spłacamy przez lat sześć. Oprocentowanie zaczyna się od chwili rozpoczęcia spłaty. Student każdego miesiąca otrzymuje dofinansowanie do odsetek, które są pokrywane przez państwowy Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich.

Ubiegać się o kredyt może każdy student, który złoży w banku wniosek o udzielenie kredytu studenckiego wraz z wymaganymi przez placówkę bankową dokumentami. Oprócz wniosku, który pobrać można z banków udzielających kredyty dołączyć należy między innymi:

  • zaświadczenie z uczelni, które stanowi dowód, że osoba jest studentem
  • zaświadczenie o zarobkach poręczycieli
  • dowód osobisty

Preferencyjnych pożyczek dla studentów udzielają następujące banki:

– Bank Gospodarki Żywnościowej
– Bank Ochrony Środowiska
– Bank PEKAO SA
– Bank Polskiej Spółdzielczości
– Bank Zachodni WBK
– Gospodarczy Bank Wielkopolski
– PKO BP

Dodaj komentarz