Kredyt mieszkaniowy na jesień życia

Kredyt pod hipotekę dla osób starszych możliwy jest do wzięcia, ale zależy od wielu czynników. Standardowo wybrane banki są skłonne udzielić kredytów hipotecznych na 30, 40, czy nawet 50 lat. Czy istnieje realna szansa, aby sześćdziesięciolatek otrzymał kredyt na 30 lat? Czy do spłacania kredytu mogą przystąpić dzieci oraz dalsza rodzina, by czas kredytowania został optymalnie wydłużony?

Jeśli chodzi o niewielkie kredyty gotówkowe, to banki zawsze są chętne, by udzielić je osobom starszym, emerytom oraz rencistom. Przy kredytach hipotecznych problem jest o wiele bardziej trudny i złożony. Kredyty tego typu zawiera się na okresy kilkudziesięciu lat, przez co istnieje ryzyko, że po śmierci kredytobiorców nie zostaną one do końca spłacone. Większość dokumentów kredytowych zawiera zapisy uświadamiające, że zobowiązanie musi zostać spłacone przed ukończeniem przez kredytobiorcę określonego wieku. Przeważnie granica waha się między 65 a 70 rokiem życia. Nie każdy bank ma sprecyzowane szczegóły co do wieku kredytobiorcy, ale to nie znaczy, że sześćdziesięciolatkowi zostanie przyznany kredyt na 30 lat. Prędzej zaistnieje szansa na kredyt dziesięcioletni, al;bo w najlepszym wypadku piętnastoletni.

Jeśli osoba będąca na emeryturze i pragnąca kupić nowe mieszkanie stanie w sytuacji pozytywnie rozpatrzonego wniosku kredytowego, powinna się zastanowić i w miarę realnie ocenić własne możliwości co do spłaty rozłożonej kwoty na raty. To nie filozofia zaciągnąć kredyt na krótki czas i mieć przy tym wysokie raty do spłaty. Jeśli budżet domowy będzie nadmiernie przeciążony – może to w przyszłości spowodować kłopoty z terminowością regulowania spłaty należności. Warto zastanowić się także nad tym, czy raty będą korzystne także w sytuacji, gdy emerytura okaże się za niska lub gdy dotychczasowe dochody znacznie się obniżą. Podeszły wiek to zawsze konieczność inwestowania dodatkowych środków w zdrowie, czyli wizyty lekarskie plus leki.
Dobrym rozwiązaniem na to, by okres kredytowania został wydłużony i rata uległa zmniejszeniu będzie przystąpienie do kredytu dzieci osoby chcącej kupić nowe mieszkanie lub szybko je spłacić. W niektórych bankach takie rozwiązanie jest jak najbardziej akceptowane. Okres kredytowania zwiększy się także, jeśli młodszy małżonek lub małżonka z wyższymi dochodami zdecyduje się dołączyć do kredytu. Wydłużony okres kredytowania to pozbycie się dodatkowego stresu, płacenie rat w znacznie spokojniejszym rytmie. Dzięki temu także radość z mieszkania jest większa.

Dodaj komentarz