Kredyt hipoteczny droższy w 2016 r.

Sytuacji tej nie polepszy podniesiony od stycznia 2016 r. dla kredytów mieszkaniowych wkład własny do 15 procent wartości inwestycji. Wszystko to wpłynie negatywnie na ocenę zdolności kredytowej klienta banku i spowoduje, że dużo trudniej będzie uzyskać kredyt hipoteczny

Konsekwencje spadku zyskowności banki próbują już teraz niwelować poprzez podniesienie marży hipotek. Jednym z pierwszych banków, który zdecydował się na taki krok jest Deutsche Bank. Podniósł marże dla kredytów mieszkaniowych o 0,65 punktu procentowego, co spowoduje oprocentowanie kredytów na wysokości WIBOR + 1,84 proc. W związku z tym bank zdecydował o rezygnacji z wprowadzonej w listopadzie 2015r. opłaty w wysokości 4 tys. zł za rozpatrzenie wniosku.

Kolejnym bankiem, który podwyższył już swoją marżę za udzielenie kredytu hipotecznego jest mBank. Marże dla klientów fizycznych zostały podniesione o 0,4 punktu procentowego, co oznacza, że na rynku międzybankowym w Polsce koszt kredytu mieszkaniowego będzie rozpoczynał się już od 1,8 procent powyżej stawki WIBOR.

Od 9 grudnia o 0,6 punktu procentowego marże podniósł również bank Pekao. Taka podwyżka będzie oznaczała dla potencjalnych kredytobiorców, że kredyt hipoteczny będzie obarczony kosztami zaczynającymi się na poziomie 1,8 procenta +WIBOR.

Podane, najniższe koszty kredytów będzie bardzo trudno uzyskać klientom. Na pewno trzeba będzie spełnić szereg wymogów bankowych, związanych chociażby z zabezpieczeniem kredytu.

Bez względu na to jak ostatecznie zareaguje sektor bankowy na wprowadzenie podatku bankowego należy zakładać, że instytucje finansowe opłaty te przeniosą na klientów.

Ci klienci, którzy już w tej chwili zdecydowani są na finansowanie zakupu nieruchomości kredytem hipotecznym powinni jak najszybciej składać wnioski. Od stycznia będą na pewno zobowiązani do zabezpieczenia kredytu większym wkładem własnym o 5 procent (15 procent) a dodatkowe podwyżki marż kredytów spowodują, że będzie je po prostu dużo trudniej uzyskać.

Dodaj komentarz