Kredyt – co to jest oraz jak otrzymać

Bankowość od zawsze opierała się na pożyczaniu pieniędzy. Ba pożycza się przecież nie tylko od banków – pożyczkodawcą może być wszak każdy z nas. W ogólnym rozumieniu znaczenia słowa „kredyt” to po prostu pożyczka pieniędzy, jednak kredytować mogą tylko banki. Jednak aby coś w świetle prawa mogło zostać uznane za kredyt musi mieć spełniony podstawowy warunek –pieniądze pożyczane są na określony i sprecyzowany cel. Może to być zakup nowego pojazdu – kredyt samochodowy, domu lub mieszkania – kredyt mieszkaniowy/hipoteczny, remont, zakup określonej usługi. Finansowanie celów ogólnych nazywa się po prostu pożyczką gotówkową. Biorąc kredyt musimy spełnić szereg określonych warunków:

  1.  Musimy posiadać wystarczającą zdolność kredytową, musimy udowodnić, że nasze źródła utrzymania są pewne, a potrzeby bieżące związane na przykład z utrzymaniem domu, alimentami czy spłatą innych zobowiązań są na tyle niskie, że będziemy zdolni spłacać i tą pożyczkę.
  2. Musimy przedstawić potrzebę zakupu świadczenia oraz sprecyzować zakup – w przypadku mieszkania przedstawić umowę przedwstępną z deweloperem, samochodu umowę ze sprzedającym/dealerem itd.
  3.  Musimy pomyślnie przejść weryfikację w Biurze Informacji Kredytowej (BIK), gdzie sprawdzana jest nasza historia kredytowa i ewentualne zaleganie ze spłatami poprzednio zaciągniętych zobowiązań.

Pomyślne spełnienie wymogów skutkuje zazwyczaj podpisaniem umowy kredytowej i udostępnieniem środków w formie zawartej w umowie. W umowie znajdują się również warunki spłaty zadłużenia, takie jak okres spłaty, ilość rat, forma spłaty, wysokość każdorazowej raty, oprocentowanie kredytu, wysokość prowizji oraz warunki dodatkowe, jak wszelkiego rodzaju promocje, możliwość i warunki wcześniejszej spłaty, a także skutki nieterminowości spłat – wysokość odsetek karnych itp. Kredyty możemy podzielić na konsumenckie oraz gospodarcze.

  1. Konsumenckie, jak sama nazwa wskazuje, przeznaczone są dla klientów indywidualnych. Są to wszelkie kredyty gotówkowe, karty kredytowe itd.
  2. Gospodarcze, to wszelkie kredyty udzielane instytucjom, przeznaczone na ich rozwój (kredyt inwestycyjny) i  bieżącą działalność, jak na przykład zakup towaru (kredyt obrotowy) .

Zabezpieczenia kredytów są bardzo różnorodne i zależą od jego rodzaju, wielkości, jak również od wewnętrznej polityki banku. Najczęściej wymagane jest włączenie do umowy osoby (osób) trzecich, które zostaną obciążone kredytem w sytuacji, w której właściwy kredytobiorca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Takie osoby nazywane są żyrantami. Rzadziej stosuje się weksle lub awale (poręczenie wekslowe). W przypadku kredytów samochodowych czy hipotecznych sporządza się cesje przedmiotu na bank do momentu spłaty zadłużenia. Bank mając częściowe prawo do towaru może go zająć na poczet spłaty części zadłużenia. Ilość i wielkość udzielanych kredytów systematycznie rośnie, obecnie wzrost został trochę przyhamowany światowym  kryzysem gospodarczym, jednak nie należy się spodziewać załamania tego rynku w najbliższym czasie.
 

Dodaj komentarz