Jak uniknąć niespodzianek kredytowych? Kilka kwestii, na które warto zwrócić uwagę biorąc kredyt?

Myśl o kredycie, procedurach, formularzach, aneksach, podpisach, klauzulach, oczekiwaniu, wysokości rat, zmianach oprocentowania, kursów walut często przyprawia o zawrót głowy potencjalnych kredytobiorców. Są jednak sposoby na to, aby zminimalizować ilość obaw. Dużo lepiej będziemy czuli się z kredytem, jeśli dowiemy się jak jest skonstruowany. Należy go “oswoić”. Na co warto zwrócić uwagę, aby kredyt w przyszłości nie uwierał?

Oprocentowanie. Jest to cena kredytu liczona według stopy oprocentowania, na którą z kolei składa się stawka referencyjna oraz marża banku. O ile stawki referencyjne są regulowane “odgórnie” przez decyzje banków, sytuację gospodarczą czy polityczną, w przypadku marży jest to suwerenna opłatą ustanawianą przez bank. De facto jest to kwota, która w dużym stopniu różnicuje oferty banków. Warto o nie pytać podczas procedury kredytobrania.

Prowizja od udzielonego kredytu. Jest to aspekt, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę. Wiele banków promuje zerowe prowizje. W związku z tym od razu nasuwa się pytanie gdzie ukryte są zyski banku (choć często wcale nie są ukrywane). Aby rozwiać wątpliwości warto poprosić o szczegóły oferty i sprawdzić czy nie ponosimy innych, dodatkowych obciążeń w trakcie spłaty zobowiązań, np. w postaci ubezpieczeń od utraty pracy, zdrowia i innych.

Ubezpieczenie kredytu: To element kredytu, który bywa najbardziej kontrowersyjny, ponieważ powszechnie wydaje się, że zwiększa koszt kredytu.   W praktyce nie jest to oczywiste. Analiza i zestawienie oprocentowania vs. ubezpieczenie pozostawia czesto sumę kredytu na takim samym poziomie. Co więcej – w przypadku niewykorzystanego okresu ubezpieczenia, Klient dostaje zwrot składki ubezpieczeniowej. 

Dylemat znika, gdy bank wymaga ubezpieczenia. Wtedy nie ma innego rozwiązania jak tylko zaakceptować ten fakt. Co w sytuacji kiedy ubezpieczenie jest opcjonalne? Wówczas trzeba ustalić czy ubezpieczenie oferowane jest na pełny okres kredytowania czy tylko na część. Pamiętajmy, że dłuższy okres objęcia ubezpieczeniem skutkuje wyższymi ratami. Koszt kredytu dla jednych z nas będzie jednak sprawą wtórną wobec komfortu i bezpieczeństwa bliskich, którzy zostają zabezpieczeni na wypadek nieszczęśliwych wypadków czy okoliczności.

Opłata za wcześniejszą spłatę. W przypadku tego zabiegu warto sprawdzić co deklaruje bank, a co jest napisane w umowie. Niektóre banki od razu wpisują wysokość opłaty doradczej z klauzulą o jej zgodności z obowiązująca tabelą opłat i prowizji. Pamiętajmy, że tylko zapis w umowie jest prawomocny – tabele, czy inne zestawienia, które nie są integralną częścią umowy nie spełniają tej funkcji. W rezultacie możemy spotkać się z różną praktyką i zostać wezwani do uiszczenia opłaty dodatkowej.

Kredyt walutowy: W przypadku pobierania kredytu walutowego możliwość wahań kursu walut jest rzeczywistością, na którą nikt z nas nie ma wpływu. Ujmując rzecz od kuchni, spłacanie kolejnych rat jest wynikiem zakupu przez bank waluty po cenie niższej i odsprzedanie jej nam po wyższej . Praktyka ta jest stosowana powszechnie. Czujności jednak nigdy za wiele. Warto, przed podjęciem decyzji o kredycie, sprawdzić opinię na temat banku w obszarze kredytów walutowych i upewnić się czy nie stosuje dodatkowych zabiegów np. zwiększających swój zysk na ratach w kredytach walutowych.

Okres kredytowania. To kluczowa informacja, która powie nam ile pożyczamy, a ile faktycznie spłacimy. W większości istniejących produktów kredytowych kuszeni jesteśmy niskimi ratami. Druga strona medalu obnaża jednak rzeczywistość, w której spłacamy niskie raty, ale w dłuższym okresie czasu, co finalnie zwiększa całościową kwotę kredytu. Na początku drogi kredytowej należy ocenić czy zdecydować się na wyższe raty, ale uporać się z kredytem szybciej.

Opłata doradcza: Niezależnie od tego czy jest wysoka czy nie, może czasem być kosztem nieoczywistym i okazać się zaskoczeniem podczas podpisywania umowy, a czasem nawet dopiero podczas spłacania zobowiązania kredytowego. W związku z tym warto sprawdzić na początku czy będzie pobierana, jakiej jest wysokości albo czy są możliwości jej ominięcia.

Dodaj komentarz