Czym jest pożyczka? Poradnik początkującego

Pożyczka to dzisiaj bardzo popularne słowo, bierzemy tych pożyczek coraz więcej, coraz częściej decydujemy się na to, żeby pieniądze, jakimi dysponujemy, pochodziły ze źródeł zewnętrznych. Wiele osób jednak nie zastanawia się tak dokładnie nad tym, czy jest pożyczka.

Co to jest pożyczka?

Najprościej ujmując pożyczka to uzyskanie pieniędzy w drodze zawarcia umowy o ich pożyczenie. Umowę zawiera pożyczający, czyli inaczej klient, miedzy pożyczkodawcą, czyli bankiem lub instytucją finansową. Umowa pożyczkowa określa kwotę pożyczanych pieniędzy, dane pożyczającego i firmy, która udziela kredytu, a także takie kwestie jak wysokość rat, termin spłaty pożyczki czy sposób, w jaki pieniądze mają być zwrócone. Pożyczka w każdym banku czy instytucji wygląda trochę inaczej, więc nie można określić jakichś jej odgórnych zasad, czasami nawet w obrębie jednego banku czy instytucji parabankowej obowiązują różne zasady do poszczególnych typów pożyczek. Szczególnym rodzajem pożyczki jest natomiast pożyczka hipoteczna.

Co to jest pożyczka hipoteczna?

Pożyczka hipoteczna, czyli inaczej kredyt hipoteczny, jest to szczególny rodzaj pożyczki, który określa, iż w zastaw za nieuregulowanie zobowiązania, klient przekazuje swoje mienie, w tym przypadku dom zastawiony pod hipotekę. Pożyczki hipoteczne opiewają zazwyczaj na dość duże sumy, raczej nie praktykuje się, żeby pożyczką hipoteczną była tak zwana chwilówka. Raczej chodzi tutaj o kredyty na kilkadziesiąt lub nawet kilkaset tysięcy. Udzielając pożyczki hipotecznej bank posiada zabezpieczenie na wypadek, gdyby klient nie oddał pożyczonych mu pieniędzy.

W takim przypadku na hipotekę nakłada się komornika, który ma za zadanie zlicytować mienie o wartości pożyczonych pieniędzy wraz z procentami i kosztami manipulacyjnymi oraz oddanie tych pieniędzy bankowi lub firmie, która udzieliła kredytu. Na chwilę obecną kredyt hipoteczny najczęściej przyznaje się na zakup lub budowę domu, one to właśnie od początku pokryte są hipoteką, która wygasa w momencie uregulowania należności.

Dodaj komentarz