Kredyt studencki – czym jest i jak go otrzymać

Kredyt studencki jest rodzajem pożyczki o preferencyjnym oprocentowaniu i preferencyjnym systemie spłaty. Tego typu oferta skierowana jest do wszystkich polskich studentów, zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Nie ma również znaczenia rodzaj uczelni w jakiej student się uczy. Kredyt przyznany zostanie zarówno osobie studiującej na państwowej jak i prywatnej uczelni. Kredyt studencki udzielany jest na cały okres studiów, czyli standardowo na 5 lat, w przypadku medycyny na 6 lat. Pożyczkę studencką można zaciągnąć na krótszy czas, na przykład na 3 lata, czyli na okres trwania studiów pierwszego stopnia (licencjat).

Kolejnym, istotnym warunkiem jaki trzeba spełnić by na studenckie konto napłynęła gotówka jest rozpoczęcie studiów przed ukończeniem 25 roku życia. Jednak nie mogą to być kolejne studia po złożeniu egzaminu magisterskiego lub kolejne studia zawodowe po egzaminie dyplomowym. Pożyczka studencka w chwili obecnej wypłacana jest przez 10 miesięcy w roku, w ratach, których wysokość obecnie wynosi około 650 zł.

Spłata kredytu rozpoczyna się po dwóch latach od zakończenia studiów, ściślej mówiąc od czasu wypłacenia ostatniej raty kredytu na konto studenta. Przez okres studiów i czas dwuletniej przerwy student nie płaci żadnych odsetek. Kredyt spłaca się przez dwa razy dłuższy czas niż łączny okres wypłaty kredytu. Czyli na przykład jeśli bank wypłacał nam raty przez czy lata, kredyt spłacamy przez lat sześć. Oprocentowanie zaczyna się od chwili rozpoczęcia spłaty. Student każdego miesiąca otrzymuje dofinansowanie do odsetek, które są pokrywane przez państwowy Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich.

Ubiegać się o kredyt może każdy student, który złoży w banku wniosek o udzielenie kredytu studenckiego wraz z wymaganymi przez placówkę bankową dokumentami. Oprócz wniosku, który pobrać można z banków udzielających kredyty dołączyć należy między innymi:

 • zaświadczenie z uczelni, które stanowi dowód, że osoba jest studentem
 • zaświadczenie o zarobkach poręczycieli
 • dowód osobisty

Preferencyjnych pożyczek dla studentów udzielają następujące banki:

– Bank Gospodarki Żywnościowej
– Bank Ochrony Środowiska
– Bank PEKAO SA
– Bank Polskiej Spółdzielczości
– Bank Zachodni WBK
– Gospodarczy Bank Wielkopolski
– PKO BP

Warunki przyznawania kredytu preferencyjnego

W 2007 roku weszła w życie ustawa o wsparciu finansowym rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Początkowo kredyty z dopłatą rządową nie były zbyt atrakcyjne i skorzystało z nich niewiele rodzin. Tendencja się jednak zmieniła. W dobie gdy banki wymagają znacznego wkładu własnego, niektóre z placówek całkowicie zrezygnowały z korzystnych dotąd i bardzo popularnych kredytów walutowych. Obecnie kredyty z dopłatami do odsetek są bardzo atrakcyjne i korzysta z nich wiele rodzin.

Spłata standardowego kredytu składa się z comiesięcznej spłaty części kapitału, który został pożyczony od banku oraz z odsetek naliczanych przez bank od aktualnego salda zadłużenia. W przypadku kredytu preferencyjnego spłacamy pożyczony kapitał i jedynie połowę odsetek. Pozostałe 50% spłaca za nas państwo. Jest to bardzo atrakcyjna wersja, przede wszystkim w początkowym okresie spłaty, gdyż właśnie początkowe raty składają się w dużej części z odsetek a spłata pożyczonego kapitału jest tak naprawdę niewielka.

Aby uzyskać kredyt należy spełnić kilka warunków. Zgodnie z ustawą o wsparciu finansowym rodzin, pożyczka preferencyjna kierowana jest do młodych małżeństw lub osób samotnie wychowujących dzieci. Celem zaciągnięcia kredytu jest kupno mieszkania. Mamy wówczas do czynienia z kredytem hipotecznym z dopłatą do odsetek. Ale nie tylko zakup mieszkania może być powodem zaciągania kredytu z dopłatą.

Państwo wyszło ostatnio naprzeciw potrzebom przedsiębiorców i rolników. Oni także mogą dziś starać się o pożyczkę z dopłatą na inwestycję. Coraz bardziej znane stają się kredyty studenckie, które są bardzo korzystnym sposobem na zapożyczenie się na okres studiów. Ważne jest aby przed przystąpieniem do podpisania umowy złożyć w bankuwniosek kredytowy, na podstawie którego bank podejmie decyzję o przyznaniu lub odmowie kredytu. Interesującą propozycję dostają firmy, które zajmują się ociepleniami. Mogą one zaciągnąć kredyt termomodernizacyjny na podobnych warunkach, co pozostałe kredyty preferencyjne.

Kredyty preferencyjne stają się coraz bardziej popularne, ze względu na swą atrakcyjność. Są o wiele korzystniejsze od standardowego kredytu mieszkaniowego czy budowlanego. Po pierwsze zaletą jest dopłata do odsetek a po drugie nie wymagają wkładu własnego, a w niektórych sytuacjach jak w przypadku studenta, nie trzeba przedstawiać swoich zarobków. Podkreślić należy, że obecnie dopłata rządowa do odsetek udzielana się na 8 lat.

Aby ubiegać się o dofinansowanie do odsetek kredytu mieszkaniowego należy spełnić szeregu istotnych warunków. Zaciągnąć kredyt preferencyjny na mieszkanie mogą jedynie osoby pozostające w związkach małżeńskich. Osoby samotne nie mogą otrzymać dofinansowania do odsetek. Jedynym wyjątkiem są Ci, którzy samotnie wychowują dzieci. Pary żyjące w związkach nieformalnych nie mają prawa do ubiegania się o kredyt preferencyjny.

Należy zaznaczyć, że kredyt preferencyjne udzielane są wyłącznie w złotówkach. Kredyty walutowe dotąd kusiły niskim oprocentowaniem. Jednak rosnąca ciągle marża czyni je obecnie mało atrakcyjnymi. Dlatego w ostatnich miesiącach wzrosła popularność kredytów preferencyjnych a drastycznie spadły kredyty w walutach obcych. Każdego tygodnia kolejne banki wycofują się z ich udzielania.

Ważnym warunkiem otrzymana kredytu jest wielkość mieszkania, które zamierzamy zakupuić oraz jegoo cena. W ustawie regulującej warunki programu rodzina na swoim mamy ściśle określone zasady do wielkości i kosztów mieszkania, które musimy spełnić jeśli chcemy otzrymać mieszkanie z dofinansowaniem. Należy mieć także na uwadze, że dofinansowanie do kredytu udzielane jest na okres 8 lat, a po tym okresie rata spłaty kredytu znacznie wzrośnie. Pamiętać należy, że w dniu podpisania umowy kredytobiorca nie może być właścicielem żadnej nieruchomości. Jeśli wcześniej posiadaliśmy mieszkanie należy sprzedać je tuż przed podpisaniem umowy.

Czym jest rządowy program „Rodzina na Swoim”?

Rodzina na swoim jest to program rządowy, który został wprowadzony w styczniu 2007 roku. Program ma na celu wspieranie polskim rodzin w nabyciu mieszkania. Pomoc taka obejmuje dofinansowanie do odsetek kredytu mieszkaniowego. Jest to najczęściej spotykany rodzaj kredytu preferencyjnego, czyli kredytu z dopłatami rządowymi. Zgodnie z ustawą o finansowym wsparciu rodziny rząd dopłaca 50% wartości do odsetek.

Ustawa o której wspomniano ogranicza wielkość powierzchni kredytowanego mieszkania. Przewiduje się, że mieszkanie aby uzyskać dodatek finansowy do oprocentowania kredytu mieszkanie nie może być większe niż 75 metrów kwadratowych, a w przypadku domu jego wielkość nie może przekroczyć 140 metrów kwadratowych. 2 stycznia 2009 roku wprowadzona została nowelizacja do ustawy, która ma ułatwić pozyskiwanie kredytu i zakup lokum.

Kredytów udzielają banki spółdzielcze oraz PKO BP. Obecnie trwają rozmowy z wieloma bankami, które jeszcze nie podpisały umowy z rządem. O kredyt preferencyjny mogą ubiegać się małżeństwa oraz osoby samotnie wychowujące dzieci. Dopłata do odsetek kredytowych przyznawana jest na 8 lat, warto więc zauważyć, że po upływie tego okresu kredyt będzie droższy.

Program rodzina na swoim jest korzyścią przede wszystkim dla osób, które planują kupić mieszkanie. Okazuje się, że popularność kredytów preferencyjnych znacznie wzrosła w ostatnim czasie i przewiduje się, że pożyczki preferencyjne staną się hitem roku 2009. Kto jeszcze skorzysta na tym programie? Deweloperzy, ponieważ nie ulega wątpliwości, że wraz ze wzrostem zadłużania się w bankach idzie w górę sprzedaż mieszkań i domów. Przewiduje się także, że ceny mieszkań nieco zmaleją, deweloperzy chcąc skorzystać z intensywnej sprzedaży mieszkań muszą dostosować ceny domów i mieszkać do wymogów kredytów urzędowych.

Kredyty termomodernizacyjne – czym są?

Kredyt termomodernizacyjny to kolejny przykład tego, że państwo przychodzi z pomocą swoim obywatelom. Zasady przyznawania kredytu regulowane są z mocy ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1121). Ustawa ta określa najnowszą formę pomocy państwa w procesie zmniejszania zużycia energii cieplnej w budynkach mieszkalnych. Podstawą uzyskania takiej pomocy jest zrealizowanie zaleceń audytu energetycznego o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. Najważniejszą zaletą kredytu jest spłata 25% pożyczki przez państwo.

Intencją Ustawy jest, aby spłata kredytu dodatkowo nie obciążała inwestora, a spłaty rat kredytowych miały pokrycie w kwocie oszczędności powstałych w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Najważniejsze zasady kredytu to: udzielenie owej premii na termomodernizację budynku, kredyt nie może przekraczać 80% kosztów inwestycji, termin spłaty kredytu to maksymalnie 10 lat. Miesięczne spłaty kredytu razem z odsetkami nie mogą być mniejsze od raty kapitałowej powiększonej o należne odsetki i nie mogą być wyższe niż równowartość 1/12 kwoty rocznych oszczędności kosztów energii, uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego; na wniosek inwestora bank kredytujący może ustalić wyższe raty spłaty kapitału.

Uzyskanie kredytu przebiega w następujących, charakterystycznych dla tego typu pożyczki, etapach:

wybór audytora energetycznego

 • wybór audytora energetycznego
 • wykonanie audytu
 • podpisanie umowy z bankiem
 • przyznanie premii termomodernizacyjnej
 • realizacja inwestycji
 • otrzymanie premii termomodernizacyjnej.

O preferencyjny kredyt termomodernizacyjny mogą ubiegać się właściciele i zarządcy jednostek budżetowych i zakładów budżetowych budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej, w tym budynków zbiorowego zamieszkania np. hotele, akademiki, internaty, bursy, domy dziecka, domy dla bezdomnych i wiele innych.

Kredyty preferencyjne udzielane są tylko przez niektóre banki, wśród nich są między innymi: PKO BP, BISE, Bank Ochrony Środowiska. Kredyt termomomodernizacyjny podobnie jak kredyt studencki jest jednym z najbardziej charakterystycznych kredytów preferencyjnych.

Jakie dokumenty są potrzebne do wniosku o kredyt?

Aby starać się o udzielenie jakiegokolwiek kredy musimy zgromadzić aktualne i kompletne dokumenty. Tego będzie wymagał od nas bank. Sprawa nie jest zbyt prosta, wymaga bowiem sporej ilości czasu. Jednak jest to warunek, któremu musimy sprostać. Podstawą jest poprawnie wypełniony wniosek. Bez względu na o jakiego rodzaju kredyt czy pożyczkę się staramy musimy przedłożyć w banku wypełniony wniosek, który pobrać możemy w placówce bankowej, w której zamierzamy starać się o kredyt. Wniosek najczęściej zawiera następujące dane: dane wnioskodawcy, kwota kredytu, cel kredytu, terminy spłaty, ewentualne informacje o wcześniej zaciągniętych kredytach, proponowane formy zabezpieczenia kredytu. Niektóre banki mogą wymagać uzasadnienia potrzeb kredytowych.

Gdy już skompletujemy niezbędne dokumenty bank przystępuje do analizy naszego wniosku. Bierze pod uwagę w przypadku osoby fizycznej: majątek, dochody, zatrudnienie, informacje o innych kredytach, w przypadku osoby prawnej: wiarygodność, zdolność do spłaty, analizę wyników finansowych (rentowność, wypłacalność), ocenę płynności finansowej, ocenę sprawności działania. Następnie bank podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie udzielenia kredytu. W sytuacji gdy bank przychylnie rozpatrzy nasz wniosek przechodzimy do etapu podpisania umowy kredytowej.

Umowa taka określa strony umowy, w których wnioskodawca nazywany jest kredytobiorcą, a kredytodawcą jest bank. kwotę kredytu, walutę kredytu, cel kredytu, zasady oraz termin spłaty kredytu, wysokość oprocentowania kredytu, sposoby zabezpieczenia kredytu, termin i sposób postawienia do dyspozycji kwoty kredytowej, wysokość prowizji pobieranej przez bank. Bank podkreśla także zakres swoich uprawnień, a także warunki zmiany i rozwiązania umowy. Umowa kredytowa musi zostać podpisana na każdej stronie zarówno przez kredytobiorcę jak i przez przedstawiciela banku.

Oprócz wymienionych dokumentów i etapów realizacji kredytu niezbędne podczas podpisania umowy są dwa dokumenty poświadczające tożsamość. Dotyczy to zarówno kredytobiorcy jak i osób poręczających. Bank wymaga także przedłożenia zaświadczenia o zarobkach, które musi zostać wydane przez osobę upoważnioną w miejscu zatrudnienia. W przypadku poręczycieli sytuacja ma się podobnie. Jak widać proces zaciągnięcia kredytu jest złożony ale warunki kredytowe i szereg formalności muszą być spełnione by nasze konto zostało zasilone potrzebna nam suma.

Tani kredyt konsolidacyjny. Zamień kilka kredytów w jeden!

Czy warto zamienić raty kredytów płaconych w wielu bankach, na jeden i to w dodatku  kosztujący nas sporo taniej? Osoby posiadające w kredyty w kilku bankach, płacące miesięcznie kilka rat, mają możliwość skonsolidowania wszystkich płatności w jedną ratę. Kredyt konsolidacyjny jest obecnie  dla wielu atrakcyjny pod względem finansowym.

Kredyt konsolidacyjny pozwala Ci połączyć wszystkie Twoje zobowiązania w jedno. Przede wszystkim umożliwia Ci zmniejszenie sumy, jaką miesięcznie przeznaczasz na pokrycie rat kredytowych, a dodatkowo nie musisz pamiętać o różnych terminach spłacania rat, ponieważ płacisz tylko jedną ratę w jednym banku.

Możesz skonsolidować różne zobowiązania w jedno – dotyczy to zarówno kredytu na dowolny cel, jak i kredytu gotówkowego oraz kredytu hipotecznego.

Kredyt Konsolidacyjny umożliwia spłatę wielu zobowiązań finansowych, takich jak:

 • kredyt mieszkaniowy
 • kredyt samochodowy
 • kredyt ratalny
 • pożyczka gotówkowa
 • limity na karcie kredytowej
 • limity kredytowe w rachunkach bieżących
 • kredyty i pożyczki udzielone przez zakład pracy
 • pozostałe kredyty konsumpcyjne

Podstawowym atutem oferty Kredytu Konsolidacyjnego jest zamiana drogich kredytów konsumpcyjnych na znacznie tańszy kredyt zabezpieczony hipotecznie. Dzięki temu, zamiast wielu, płacisz tylko jedną niską ratę. Zyskujesz wygodę i czas!

Oferty kredytów konsolidacyjne są obecne w wielu bankach. Zabezpieczenia kredytu

Zabezpieczenia przejściowe
Do czasu ustanowienia wszystkich zabezpieczeń docelowych kredyt jest ubezpieczony na okres od wypłaty kredytu do czasu wpisania hipoteki.

Zabezpieczenia docelowe
– hipoteka
– cesja praw z ubezpieczenia nieruchomości
– cesja praw z ubezpieczenia na życie

Oferty kredytowe dla osób pracujących za granicą

Banki coraz częściej poszerzają swoje oferty kredytowe. Są już specjalne oferty dla emerytów. Są również kredyty dla studentów. Nikogo już nawet nie dziwią kredyty dla małżeństw czy osób, pracujących w służbach mundurowych. Banki zaczęły korzystać z rad marketingowców i zaczęły tworzyć produkty specjalnie pod jedną grupę odbiorców. Dzięki temu, że produkt jest kierowany do wąskiej grupy klientów mogą zaoferować im preferencyjne oferty kredytów.

Niestety do tej pory żaden bank nie stworzył specjalnej oferty kredytów dla cudzoziemców i osób pracujących za granicą. Wiele banków wciąż się boi udzielać kredytów osobom nie posiadającym stałego zameldowania w Polsce. Problem bowiem pojawia się wówczas, gdy kredytobiorca nie spłaca sumiennie kredytu. Bank ma wówczas bardzo ograniczone narzędzia do ściągnięcia zaległych należności. Inaczej ma się sprawa z osobami osiągającymi dochody za granicą. Oczywiście są jeszcze banki, które akceptują wszelkie rodzaju źródła dochodu nieważne są pochodzą i na jakiej umowie i można tam także dostać nawet kredyt na samochód dla osób pracujących za granicą. Dla banku liczy się tylko wielkość wpływu na konto. Niestety nikt nie pomyślał o specjalnej ofercie takiej jak kredyt dla pracujących za granicą. Osoby takie muszą korzystać z ofert kredytów tradycyjnych. Oferty te są uniwersalne i są skierowane do wszystkich klientów banku.

Oprocentowanie kredytu dla osób pracujących za granicą, jest przeważnie takie same jak dla osób pracujących na terytorium RP. Jednak dla osób, które osiągają dochody z zagranicy kredytu zazwyczaj udzielane są z ubezpieczeniem. W przypadku osób, które chcą zaciągnąć kredyt a dochody otrzymują ze Stanów Zjednoczonych banki wymagają dodatkowego potwierdzenia lub zabezpieczenia. Dochody z tego kraju są szczególnie traktowane. Najłagodniej są traktowani klienci pra

Szybki kredyt na własne mieszkanie

Własne mieszkanie to dla większości młodych Polaków prawdziwe szczęście. Cztery kąty należące do nich, w  których mogą robić to co im się podoba. Jednakże nie każdego stać na taki luksus. Bez pomocy rodziców trudno dziś o przyznanie kredytu, bowiem większość młodych ludzi po prostu nie posiada zdolności kredytowej, bez której otrzymanie kredytu graniczy z cudem. Oczywiście prócz banków są również instytucje bankowe oraz osoby prywatne, jednakże w przypadku kredytu hipotecznego, który opiewa na znaczną kwotę trudno o pożyczkę.

Najwygodniejszych rozwiązaniem, do tego najbezpieczniejszym jest właśnie kredyt hipoteczny zaciągany w banku. Kredyt mieszkaniowy to ogromne zobowiązanie finansowe, niestety nie każdy kto się na niego decyduje jest w stanie podołać spłacie rat przez kilkanaście lat. Dlatego też banki muszą tak szczegółowo sprawdzać przyszłych kredytobiorców, żeby odsetek złych kredytów był jak najmniejszy. Decyzje wydawane są między innymi na podstawie zdolności kredytowej, na którą z kolei składa się wiele czynników.

Najważniejszym z nich jest dochód. Czym wyższy tym oczywiście większe szanse na uzyskanie pozytywnej decyzji ze strony banku. W przypadku kredytu na mieszkanie warto poradzić się specjalisty odnośnie odpowiedniego produktu. Dlatego też tak wiele osób korzysta z pomocy doradców kredytowych, którzy przeprowadzają je przez cały proces kredytowy. Począwszy od zebrania niezbędnej dokumentacji, przez objaśnianie zawiłych terminów finansowych, aż po wydanie decyzji przez bank czy inną instytucję finansową.

Pożyczka w Provident szybko i bez BIK

Provident – pożyczki pełna kontrowersji. Wiele opinii krąży na temat firmy Provident. Zarówno na forach internetowych jak i opiniotwórczych serwisach tematycznych mnóstwo jest zarówno pochlebnych jak i niezbyt przychylnych zdań na temat tej firmy. Prawdą jednak jest to, że Provident nie dyskryminuje klientów. Na pożyczkę może liczyć zarówno rencista jak i student.

Ile razy spotkaliśmy się z sytuacją, że osoby zarabiające mniej zostały niemile potraktowane w banku? Banki zazwyczaj wybierają sobie klientów. Doceniają oni jedynie klientów z nieskazitelną historią kredytowa oraz o stosunkowo wysokich zarobkach. Tylko takim klientom oferują produkty finansowe na dogodnych warunkach. Pozostała reszta musi liczyć się z długą drogą biurokracji jeśli starają się o kredyt. Dla osób uzyskujących niskie dochody, kredyt w banku jest niemal niedostępny. Banki starannie wybierają klientów. Nawet jeśli zdecydują się udzielić kredyty osobie o niskich dochodach robią to zazwyczaj na wysoki procent i na niskie kwoty.

W Providencie o pożyczkę może ubiegać się każdy bez względu na wiek. Warunkiem koniecznym jest jednak uzyskiwanie stałych dochodów. Nie jest jednak istotne to z jakie tytułu otrzymujemy wynagrodzenie. Może to być zarówno umowa o dzieło, umowa o prace czy kontrakt. Provident bierze również pod uwagę dochody uzyskiwane z tytułu pracy za granicą. Na pożyczkę mogą liczyć również te osoby, które mają negatywną historię w Biurze Informacji Kredytowej.

Maksymalnie w Providencie można starać się o pożyczkę w wysokości nawet 7 tysięcy złotych. Raty pożyczki spłacane są w systemie tygodniowym. Najniższa rata wynosi 15 zł, najwyższa zaś 180 zł. To jaką ratę wybierze klient, zależy tylko od niego. Może on jej wysokość dopasować do możliwości finansowych. Ażeby zaciągnąć pożyczkę należy wypełnić krótki formularz kontaktowy i podać numer telefonu. Można również zadzwonić na infolinie i porozmawiać z przedstawicielem firmy. Provident ma również swoje oddziały stacjonarne nawet w małych miastach Polski.

Przykładowe zestawienia kosztów pożyczek:

-pożyczka na kwotę 3000 zł, okres spłaty 108 miesięcy, wysokość raty tygodniowo 57,45 zł, koszt pożyczki to 1446,63 zł, RRSO -48,20%, koszty związane z obsługą spłaty pożyczki w domu 1758 zł, łącznie do spłaty 6204,60 zł
-pożyczka na kwotę 6000 zł, okres spłaty 108 miesięcy, wysokość raty tygodniowo 65,11 zł, koszty pożyczki 1639,51 zł, RRSO – 48,20%, koszty związane z obsługą spłaty pożyczki w domu 1992,40 zł, łącznie do spłaty 7031,88 zł.

Kredyt hipoteczny dla młodych

Nie ma to jak własne cztery kąty, gdzie nie trzeba martwić się o to, co powiedzą rodzice, gdzie samodzielnie należy dbać o czystość. Co więcej płacić rachunki, a dziś wszystko jest drogie. Żeby móc pozwolić sobie w ogóle na luksus, jakim jest własne mieszkanie, trzeba najczęściej po prostu zdecydować się na kredyt hipoteczny dla młodych . Bank udzieli nam go jeśli oczywiście posiadamy zdolność kredytową.

Banki ustalając wysokość kredytu mieszkaniowego biorą pod uwagę różne kryteria. Dlatego też w każdym banku suma kredytu może się między sobą różnić. Nie można się więc dziwić, że niektóry nie patrzą tylko na niskie koszty kredytu, ale i na kwotę kredytu hipotecznego.

Chociaż oczywiście niezaprzeczalnie dobry kredyt hipoteczny to taki, który cechuje się niskim oprocentowaniem, marżą oraz prowizją. Jednakże niekiedy w zamian za pewne przywileje, możliwość skorzystania z promocji, trzeba otworzyć konto, złożyć wniosek o kartę kredytowa czy coś jeszcze innego, czyli po prostu związać się dodatkowo z bankiem, skorzystać z pozostałych produktów.

Sam wybór kredytu hipotecznego do łatwych nie należy, bowiem banki prześcigają się między sobą i co miesiąc zmienia się pozycja lidera. Dlatego też warto być na bieżąco, śledzić rankingi najlepszych kredytów hipotecznych. W podjęciu ostatecznej decyzji pomóc nam mogą nie tylko opinie, czy komentarze dotyczące danego kredytu hipotecznego, ale i pomoc doradcy kredytowego, najlepiej niezależnego specjalisty, który przeprowadzi nas przez cały proces udzielania kredytu na nasze wymarzone mieszkanie.

Szybkie kredyty na dowód w Eurobanku

Myślisz o kredycie na sporą kwotę? Masz dosyć formalności i chciałbyś, żeby udzielenie kredytu zajmowało tylko kilka minut? Nie chcesz prosić pracodawcy o wypełnienie kolejnego zaświadczenia o zarobkach? Pomyśl nad kredytem na dowód w Eurobanku. Kredyt ten jest idealny dla klientów, którzy cenią sobie szybkość i wygodę.

Kredyt jest udzielany na podstawie dowodu osobistego i oświadczenia o zarobkach. Minimum formalności zapewnia, że w ciągu kilku minut pieniądze są już na koncie u kredytobiorcy.

O kredyt można ubiegać się na kwotę do 500 zł do nawet 120 tysięcy złotych. Okres kredytowania w Eurobanku w przypadku kredytu na dowód wynosi od 3 do 84 miesięcy. Każdy klient, który podpisze umowę kredytową może ubiegać się o wakacje kredytowe raz w ciągu roku. Przerwa w spłacie kredytu nie może być jednak dłuższa niż miesiąc. Jeśli obawiamy się, że uzyskujemy niższe dochody i bank z tego tytułu może nam odmówić kredytu, możemy ubiegać się o kredyt wraz z drugą osobą. Wówczas bank może udzielić nawet sporo wyższego kredytu.

Kredyt w Eurobanku to przede wszystkim swoboda. Klient jeśli będzie rzetelnie spłacał kredyt w terminie, może liczyć na odnowienie kredytu w atrakcyjniejszym oprocentowaniu. Ponadto klient może wybrać sam w który dzień ma być spłacany kredyt. Dzięki temu dopasujemy spłatę kredytu do daty otrzymania przez nas wynagrodzenia.

Kredyt jest udzielany z prowizją i bez prowizji. Jeśli zdecydujemy się na wykup dodatkowego ubezpieczenia wówczas bank może zrezygnować z naliczania prowizji za udzielenie kredytu. Klienci mogą spłacać kredyt bez prowizji w każdym wpłatomacie i oddziałach banku.Każdy klient, który zaciągnął już i spłacił kredyt w innym banku, może otrzymać kredyt w Eurobanku jedynie na dowód osobisty. Bank wynagradza rzetelnych klientów, dlatego osoby posiadające dobrą historię w BIK mogą liczyć na dodatkowe upusty w oprocentowaniu.

Umowa kredytowa może zawierać również dodatkowe ubezpieczenie, które ubezpieczenia kredytobiorcę na wypadek utraty pracy, czasowej niezdolności do pracy lub poważnego zachorowania, śmierci lub trwałego inwalidztwa. Ponadto każdy klient może o każdej porze dnia i nocy skorzystać z porad eksperckich dzięki usłudze assistance.

Od kogo pożyczę pieniądze?

Zaciągając kredyt – uważajmy. Kredyty przychodzi nam zaciągać na naprawdę różne cele. Poniekąd smutne jednak jest to, że tak wiele osób decyduje się na nie w celach konsumpcyjnych i zastanawia się wiecznie od kogo pożyczę pieniądze. Prawda jest bowiem taka, że z przejedzonego kredytu zbyt dużego pożytku pod kątem długofalowym mieć przecież nie będziemy.

Zaciągnięcie pożyczki chwilówki może być dużo bardziej kosztowne, niż moglibyśmy sądzić. Niestety jednak nadal możemy spotkać się z typem osób, którzy to w ogóle nie czytają podpisywanych umów. Wbrew pozorom jednak w takiej umowie może się znaleźć niemalże wszystko. Czytając różnego rodzaju wypowiedzi na forach internetowych na własnej skórze będziemy mogli się przekonać, że koszta całkowite niekiedy zbliżają się do kwoty udzielonego nam kredytu.

Oznacza to tyle, że przychodzi nam spłacać niemalże jeszcze raz tyle, co w ogóle przyszło nam pożyczyć. Rzecz jasna takie warunki w żaden sposób nie są dla nas korzystne. Kiedy to naprawdę uparcie będziemy chcieli zaciągnąć takie zobowiązanie, to najlepszym z dostępnych sposobów będzie udanie się do oddziału banku. Tutaj również powinniśmy jednak uważać. Banki przecież są własnością różnych podmiotów, toteż będziemy mogli spotkać się z różnymi ofertami.

Szybka pożyczka na spłatę komornika

Z powodu kryzysu wiele osób straciło swoją pracę. Był o pierwszy krok do kłopotów finansowych. Z powodu braku dochodów nastąpiły problemy w spłacie dotychczasowych zobowiązań. Wiele uczciwych osób stało się niewypłacalnych. W przypadku umorzeń postępowań komorniczych opłatę za pracę komornika i tak trzeba uiścić. Jednak skąd wziąć na to pieniądze?
Provident jest firmą, która specjalizuje się w szybkich pożyczkach gotówkowych. O pożyczkę może ubiegać się każdy kto ukończył 20 lat i nie przekroczył jeszcze wieku 65 lat. Ponadto warunkiem koniecznym do zaciągnięcia pożyczki jest posiadanie obywatelstwa polskiego. O pożyczkę można ubiegać się przez Internet, przez telefon jak również przez stacjonarne oddziały firmy.

Maksymalnie klient może liczyć na pożyczkę w kwocie 7 tysięcy złotych. Minimalna kwota pożyczki to 500 zł. Pożyczki w przeciwieństwie do pożyczek bankowych nie są spłacane w postaci rat miesięcznych. W Providencie pożyczki spłaca się w ratach tygodniowych. Wysokość raty oraz data jej spłaty ustala pożyczkobiorca. Dzięki temu może dopasować wysokość raty do swoich możliwości finansowych. Im większa ilość rat tym mniejsze obciążenie dla domowego budżetu.

Pożyczki można przeznaczyć na dowolny cel. Może być to spłata bieżących zobowiązań lub remont mieszkania. Wszystkie pożyczki oferowane w Providencie oferowane są z ubezpieczeniem. Firma nie ponosi całego ryzyka związanego z ewentualną niewypłacalnością innych pożyczkobiorców. Dzięki temu oferowane oprocentowanie pożyczki nie jest aż tak wysokie jak w innych konkurencyjnych firmach. Należy jednak pamiętać, że Provident pobiera opłaty za obsługę spłaty pożyczki w domu klienta. Koszty te nie są małe i mogą wynieść nawet 100% wartości nominalnej pożyczki. Jeśli klient wybierze spłatę pożyczki przez przedstawiciela Providenta wówczas musi liczyć się, że poza kosztami związanymi z oprocentowaniem pożyczki, jej nominalną wartością będzie musiał również pokryć koszty związane z ubezpieczeniem i obsługą w domu. Łącznie może okazać się, że pożyczka będzie kosztowała nawet 150%. Dlatego też zanim wybierzemy wygodną spłatę pożyczki w domu warto sobie wszystko przekalkulować.

Bank of China

Jest to najstarszy bank w Chinach. Został założony przez rząd Chińskiej Republiki Ludowej w 1912 roku. Do roku 1928 pełnił rolę Banku Centralnego Chin. Następnie stał się czysto komercyjnym bankiem z siedzibą w dzielnicy Xicheng, w Pekinie. Aktualnie Bank of China jest drugim co do wielkości pożyczkodawcą w Państwie Środka, a pod względem wartości kapitalizacji rynkowej mieści się w pierwszej piątce na świecie.

W kwietniu bieżącego roku, Komisja Nadzoru Finansowego dała zielone światło chińskiemu bankowi na prowadzenie działalności finansowej w Polsce. Pieniądze banku chińskiego mogą wspomóc akcje kredytową polskiego sektora bankowego. Nasz kraj powinien się także przygotować na przyjęcie chińskich inwestycji-Bank of China będzie swego rodzaju przedstawicielem podmiotów gospodarczych działających w Państwie Środka. Co ciekawe Bank of China jest kilkunastokrotnie większy od całego polskiego sektora bankowego.

Zarówno pod względem akcji kredytowej, wypracowanego zysku, jak i wielkości nagromadzonych depozytów. BoC (Bank Of China) z powodzeniem działa już w 27 krajach na wszystkich kontynentach. Między innymi w Australii, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Rosji, Brazylii, Japonii, RPA oraz w Stanach Zjednoczonych i w Niemczech.

Pożyczka prywatna na samochód

Prawie każdy mężczyzna marzy o tym żeby mieć swój własny i to najlepiej drogi, nowy samochód. Jednych stać na taki zakup od ręki, a inni muszą rozglądać się za kredytami lub pożyczkami. Nie jest to trudne zadanie jeśli mamy stabilną i nie najgorzej płatną pracę oraz udokumentowane wszystkie dochody. Takich klientów, banki specjalizujące się w kredytach i pożyczkach samochodowych, obsługują bardzo chętnie. Jednak co mają zrobić te osoby, które mają dochody jednak nie są w stanie ich udokumentować? Albo tacy, którzy są już zadłużeni i mają w dodatku negatywną opinię w bankowej informacji kredytowej? Najlepszym i najszybszym rozwiązaniem dla nich są pożyczki prywatne, które można znaleźć w internecie. 

Pożyczka prywatna to coś co może nam naprawdę pomóc

Trzeba oczywiście uważać żeby nie trafić na jakiegoś naciągacza, który w umowie zawrze nie korzystne dla nas klauzule. Są także strony gdzie użytkownicy posiadający kapitał gotówkowy ogłaszają się lub wystawiają swoje oferty na swego rodzaju aukcje. Takie aukcje działają na zasadzie kto da lepsze oprocentowanie za proponowaną przez nich pożyczkę prywatną. Tak naprawdę to zawsze trzeba dokładnie przeczytać umowę punkt po punkcie niezależnie od tego czy jest to pożyczka od osób prywatnych, instytucji pozabankowej czy przy tradycyjnym kredycie bankowym na sakup samochodu.

Kredyt mieszkaniowy pod hipotekę

Banki przyciągają swoich klientów czym mogą. Najczęściej dobrym oprocentowaniem swoich kont czy lokat, ale tak naprawdę przecież nie na tym zarabiają. Najlepszym interesem dla banków są oczywiście kredyty oraz pożyczki. To na wysokim procentowaniu dorabiają się milionów. Oczywiście warto wziąć pod uwagę fakt, że nie każdy oddaje to co od banku pożyczył, do tego gro osób robi to zdecydowanie nieterminowo. Nie ma się tym samym co dziwić bankom, że tak pieczołowicie sprawdzają każdego ze swoich przyszłych klientów. Chcą one mieć pewność, że każdy kto weźmie kredyt mieszkaniowy go spłaci. Dlatego też najbardziej pożądanym rozwiązaniem jest ustawienie hipoteki na mieszkaniu. Bank ma zabezpieczenie, więc istnieje większa szansa na to, ze jednak kredyt zostanie na udzielony.

Z drugiej strony w przypadku naszej niewypłacalności bank przejmie nieruchomość, która i tak do czasu spłacenia całego kredyty należy przecież właśnie do niego. Jednakże bez względu na takie pułapki ludzie i tak decydują się na kredyty gotówkowe i inne zobowiązanie finansowe. Wiedzą bowiem, że bez podjęcia ryzyka nie mają szans na własne mieszkanie, a jest to jedno z nielicznych marzeń, które większość ludzi ma takie same. Każdy bowiem chce mieć swoje własne cztery kąty,a  bez pomocy banku jest to wręcz nieosiągalne. I cóż z tego, że trzeba płacić wysokie raty, kiedy ma się dach na głową i można spełniać kolejne marzenia. Kredyty mieszkaniowy to czasami zło konieczne, zło, które dla wielu jest nieosiągalnym dobrem.

Szybki kredyt mieszkaniowy?

Szybki kredyt, czy tez pilna pożyczka to już nie mit, ale dzień powszedni. Dziś można dostać pieniądze w każdej chwili. Wystarczy tylko dobrze przygotować się do wizyty w banku, nie zostać zaskoczonym żadnym pytaniem pracownika bankowego, udzielić wszystkich informacji, zebrać wszelkie potrzebne dokumenty. Niewielkie kwoty pieniędzy nie zajmują zbyt wiele czasu, gorzej kiedy w grę wchodzi znacznie więcej gotówki. Zazwyczaj tak się dzieje, że w przypadku większej ilości pieniędzy chodzi bardziej o kredyty gotówkowe czy też kredyty mieszkaniowe, a nie o szybkie pożyczki. Szybkie pieniądze oznaczają potrzebę, która trzeba kupić tu i teraz. Czyli jakieś okolicznościowe przedmioty, bo nadarzyła się okazja. Albo też dłużej się do czegoś przygotowywali, czy też wręcz odwrotnie, coś spadło na nich nieoczekiwanie.

To właśnie miało miejsce w przypadku moich znajomych, którzy to kupili mieszkanie, ale niestety nie wzięli pod uwagę kosztów związanych z notariuszem, a także urządzeniem mieszkania. Właśnie dlatego prócz kredytu hipotecznego musieli się także zapożyczyć dodatkowo, wzięli pożyczkę. Spieszyło im się i dlatego też szukali oferty, która byłaby nie tylko tania, ale i szybka. Tak właśnie trafili na produkt o wdzięcznej nazwie pilna pożyczka, który oferuje jeden ze znanych banków. Warto zastanowić się nad tym dlaczego nie szukali pożyczki w innych miejscach, bo przecież są nie tylko banki, ale i firmy pożyczkowe czy osoby prywatne. Oni od razu zwrócili się do banku twierdząc, że muszą być pewni pieniędzy, które pożyczają.

Kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości

Kredyt hipoteczny jest niekiedy jedną szansą na to, żeby otrzymać pieniądze  z banku z przeznaczeniem na zakup nieruchomości. Banki coraz bardziej szczegółowo sprawdzają każdego swojego klienta. Weryfikują nie tylko podane przez nich dane w formularzach, ale i historię kredytową. Sprawdzają czy nie są zadłużeni, a to może przekreślić szansę wielu na dostanie kredytu. Hipoteka jest natomiast doskonałym zabezpieczeniem dla banku w sytuacji kiedy cokolwiek miałoby się stać, pójść nie po myśli zarówno banku jak i kredytobiorcy. Niekiedy nie można przewidzieć konsekwencji swoich działań. To że dziś mamy stabilną pracę i sytuację finansową wcale nie oznacza, że tak właśnie będzie przez następnych kilkanaście lat.

Kredyt hipoteczny jest doskonałym rozwiązaniem w sytuacji kiedy nie ma żadnego innego zabezpieczenia, finansowego oczywiście. Może być on rekompensatą braku wkładu własnego. Który swoją droga i tak jest niezbędny przy kredytach w walucie obcej. Z uwagi na Rekomendację T wszystkie procedury zostały zaostrzone. Oczywiście zastaw w postaci hipoteki jest niezaprzeczalnie dobrą kartą przetargową, tym bardziej w sytuacji kiedy klient spełnia większość warunków do udzielenia mu kredytu, a brak mu chociażby tylko wkładu własnego. Takie zabezpieczenie może jednakże mieć niepożądane skutki, dlatego przed podjęciem ostatecznej decyzji warto kilkakrotnie sprawę przemyśleć, zastanowić się, przespać z tym i co istotne porozmawiać na ten temat z bliskimi osobami. Bo to one mogą być wsparciem, kiedy coś nie tak pójdzie ze spłatą kredytu hipotecznego.

Najlepsze konto studenckie

Każdy młody człowiek ceni sobie niezależność, także tą finansową. Przychodzi moment, kiedy zaczyna pracować. Wówczas musi już posiadać konto osobiste. Niekiedy studenci posiadają je wcześniej, kiedy podejmują decyzję o wyprowadzce z domu na studia.

Każdy moment jest jednak dobry, żeby pomyśleć o własnym rachunku, mieć stały dostęp do swoich pieniędzy i cieszyć się możliwościami, jakie daje płacenie kartą, czy dokonywanie transakcji za jej pośrednictwem. Banki, choć niechętnie patrzą na studentów, bowiem Ci nie przynoszą im oczekiwanych zysków, widzą w nich przyszłych posiadaczy lokat terminowych. Inwestują w młodych ludzi, bowiem wiedzą doskonale, że klient, który zwiąże się z bankiem, jeśli tylko będzie zadowolony z jego usług, nawet po tym jak już utraci status studenta zwiąże się z nim nowym kontem osobistym. Tak bynajmniej wygląda to w teorii.

Niemal każdy bank w naszym kraju ma w swojej ofercie najlepsze konto studenckie. Co za tym idzie takie, za które pobiera niewielkie opłaty. Bo co jest najważniejsze dla studenta? Możliwość posiadania konta osobistego oraz karty do niego, korzystania ze środków zgromadzonych na rachunku, stały dostęp do swoich pieniędzy – wszystko to jednak po jak najniższej cenie. Najlepiej po prostu za darmo! Są banki, które spełniają owe wymagania. Wybierając konto osobiste trzeba kierować się nie tylko opłatami, ale przede wszytskim dostępnością do swoich środków, które zgromadzone są na koncie, a także oprocentowaniem – jeśli jest taka możliwość. Warto dowiedzieć się czy do konta nie można otworzyć rachunku oszczędnościowego, który byłby wyżej oprocentowany.

Niekiedy zdarza się i tak, że konto, które powstało z myślą o studentach w danym banku ma gorsze parametry od standardowego rachunku osobistego. Nalezy pamiętać o tym, że banki w chwili obecnej prześcigają się w walce o klientów i oferują im nowe, ciekawsze pod względem finansowym rozwiązania. Dlatego może warto płacić za konto 1 zł miesięcznie, ale wszystkie pozostałe rzeczy mieć już w cenie? Takie jak chociażby wypłaty pieniędzy ze wszystkich bankomatów? Bo czy warto biegać i s

Kredyt samochodowy w Alior Banku?

Mniej więcej od trzech miesięcy mam problemy z samochodem. Psuje mi się praktycznie wszystko i jedna naprawa pociąga za sobą kolejną. Moje stare kochane Renault to skarbonka bez dna i jakkolwiek próbowałabym ją zapełnić jej brzuszek wciąż ma nieposkromiony apetyt. Jedna z koleżanek namówiła mnie żebym przejrzała ofertę kredytu samochodowego w Alior Banku, do czego przystąpiłam raczej niechętnie. Jak się okazało niesłusznie.

Alior Bank to solidna firma, a proponowany przez nią kredyt na samochód jest tym, czego potrzebuje mój niezbyt zasobny portfel. Następnego dnia po surfowaniu w sieci wybrałam się do oddziału tej instytucji i już na starcie spotkała mnie miła niespodzianka w postaci kompetentnej obsługi. Profesjonalizm – oczywiście – first class, ale te wielkie piwne oczy ocienione ciemnymi rzęsami, które spoglądały na mnie zza biurka to mieszanka wybuchowa! Dowiedziałam się, że kredyt samochodowy w Alior Banku finansuje do 100% wartości pojazdu, może być on używany ( nawet więcej niż 8 lat!)i niekoniecznie z salonu, czy od dealera. Dzięki niemu mogę zakupić pojazd od osoby fizycznej, natomiast Alior Bank zatroszczy się o całą resztę formalną. Uwierzcie mi, że kiedy się już na ten produkt zdecydowałam „cała reszta” była dl mnie nader skomplikowana i wciąż potrzebowałam wsparcia…

Przystojny piwnooki cierpliwie mi tłumaczył, że w koszta kredytu samochodowego mogę wliczyć ubezpieczenie i prowizję, niekoniecznie do spłaty od zaraz. Ta może zostać rozłożona w dowolnym dla mnie systemie ratalnym, dopasowanym do możliwości finansowych mojego portfela. No i najważniejsze – pozytywna decyzja o przyznaniu tego kredytu na samochód zapada zaledwie w ciągu godziny! Równie szybko środki zostają przelane na konto. Po przejściu całej procedury, która stanowczo trwała zbyt krótko moje szczuplutkie konto powiększyło się o kilka zer. Już wcześniej miałam upatrzone audi metalic coupe, które znajomy próbował bezskutecznie sprzedać. Szczęśliwie dla niego pojawiłam się ja, bogatsza o zaciągnięty kredyt gotówkowy na samochód:) Nawet cena, którą mi zaproponował nie była porażająca wysoka. Alior bank honoruje zakup samochodów od osób fizycznych, więc nie stwarzał mi żadnych problemów i dzięki temu już po tygodniu mogłam jeździć sportowym autkiem. Poprzednia „Renia” niestety wydała ostatnie tchnienie na jednym z kaliskich parkingów.

Teraz śmigam po szosach nowym (używanym) audi, a przez oparcie mojego fotela przerzucone jest ramię Macieja. Jak się okazało mężczyzna o piwnych oczach ma słabość do tego modelu i dziewczyny w balerinach, która przed tygodniem zaciągnęła kredyt gotówkowy na samochód w Alior Banku…

Kredyty mieszkaniowe trzeba spłacać terminowo

Kryzys zostawiliśmy już za nami. Przynajmniej na to wskazują ostatnie dane sondażowe. Mianowicie Polacy zapożyczają się częściej, nie stronią już od banków, nie przeszkadzają im dane o tym, jak wiele osób nadal nie może spłacać swoich zobowiązań finansowych z powodu kryzysu. Cóż, optymistycznie podchodzą do rzeczy, kiedy zapożyczają się po raz kolejny. I nie mowa tutaj tylko i wyłącznie o kredytach gotówkowych, chociaż te zdecydowanie stanowią większość zobowiązań finansowych Polaków. Mowa tutaj także o kredytach mieszkaniowych, które są przecież brane na kilkanaście czy kilkadziesiąt lat.

Trzeba je spłacać terminowo, bowiem w przeciwnym razie można się znaleźć na czarnej liście BIK-u. Zanotowano wysoki wzrost jeśli chodzi o produkty bankowe, przynajmniej w stosunku do poprzedniego roku. Ale czy można to przypisywać tylko dobrym nastrojom wśród Polaków. Jest to przecież także sporą zasługą samych banków, które częściej udzielają kredytów niż jeszcze przed rokiem. I chociaż odsetek tych niespłacanych jest naprawdę wysoki, to jednak banki walczą o klientów, tym samym oferują im nowe produkty finansowe, na dogodniejszych warunkach – szybkie pożyczki, tanie kredyty gotówkowe czy możliwość zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego na więcej niż 30 lat. Oczywiście weryfikacja każdego klienta jest nadal bardzo ostra. Trzeba być przygotowanym na mnóstwo papierków do wypełnienia, formularzy, oświadczeń oraz ich weryfikację przez pracownika bankowego. Ale przecież kredytu hipotecznego nie bierze się codziennie.

Kredyt mieszkaniowy z dopłatą

Tysiące ludzi już skorzystało z  kredytu dofinansowanego przez państwo. Jeszcze więcej ma nadzieję, że dane im będzie z niego skorzystać. Chodzi o kredyt mieszkaniowy z dopłatą. Powstał cały rządowy program o wdzięcznej nazwie Rodzina na swoim. Szkoda tylko, że osoby nie posiadające stałego partnera są w tej kwestii dyskryminowane. Ale jak to zawsze bywa, nigdy nie można wszystkich zadowolić. Decyzja o wzięciu kredytu nie jest łatwa.

Przez długie lata trzeba będzie spłacać raty,a  cały kredyty wyjdzie nas prawie dwa razy drożej. Ale co zrobić, kiedy chce się mieć własne lokum? Innej możliwości niż kredyt mieszkaniowy nie ma. Minister może i pomyśli o singlach, ale wtedy też utrudni wszystkim tym, którzy chcą dostać kredyt życie i ograniczy pulę mieszkań do rynku pierwotnego. Ponadto zastosuje także ograniczenie wiekowe, tylko osoby które nie skończyły 35. roku życia będą mogły skorzystać z kredytu z dopłatą. Czy to nie wydaje się Wam śmieszne? Albo ceny mieszkań za m2.

Jakoś nie widzę deweloperów, którzy obniżają ceny mieszkań, żeby dopasować się do rządowego programu. Oczywiście najpierw trzeba spełnić wszystkie kryteria postawione przez bank, co także nie jest rzeczą łatwą. W przypadku kredytu hipotecznego mnożą się formalności, trzeba ganiać z wnioskami, zawsze coś komuś nie pasuje. Wszystko przedłuża się w czasie i można po prostu oszaleć. A jednak tysiące osób dziennie wybiera taką drogę przez mękę. Nagrodą jest bowiem własne mieszkanie, swoje cztery kąty. I cóż z tego, że na kredyt.

Pożyczki chwilówki bez BIK – cała prawda

Ciągłe podwyżki cen oraz brak podwyżek wynagrodzeń sprawia, że coraz więcej osób wpada w kłopoty finansowe. Jak na lekarstwo powstają coraz to nowe firmy pożyczkowe. Kuszą one konsumentów łatwymi, szybkimi pożyczkami i tanimi kredytami. Niestety popularność tych szybkich pożyczek tzw. Chwilówek niesie za sobą coraz większe ryzyko. 

Chwilówka = droga pożyczka

Prywatne firmy pożyczkowe rekompensują sobie wysokie ryzyko ewentualnej niewypłacalności pożyczkobiorcy wysokimi kosztami. Sprytnie omijają ustawę antylichwiarską i narzucają gigantyczne koszty ubezpieczeń. Znane są przypadki, gdzie koszty udzielenia chwilówki były kilkasetkrotnie wyższe niż kwota samej pożyczki.
Historia prawdziwa- odsetki nawet 200 tys.zł

Pewien przedsiębiorca miał problemy z bieżącymi płatnościami. Jako, że prowadził działalność od niedawna nie był wiarygodnym klientem dla banku. O pomoc postanowił zwrócić się do prywatnej firmy pożyczkowej, której siedziba mieściła się niedaleko jego biura. Przedsiębiorca nie bał się, że będzie miał problemy ze spłatą zobowiązania bowiem pod koniec miesiąca oczekiwał przypływu gotówki. Zaciągnął pożyczkę w wysokości 30 tysięcy złotych. Z samą pożyczką nie było problemu, formalności zostały bardzo sprawnie załatwione i już tego samego dnia otrzymał pieniądze na konto. Niestety kiedy przyszło do spłaty zobowiązania okazało się, że klient ma zapłaty ponad 200 tysięcy  złotych odsetek.

Sprawą co prawdę zajęła się prokuratura i sprawa trafiła do sądu. Sąd obniżył znacznie obniżył kwotę wymaganych odsetek. Jego zdaniem firma lichwiarska pożyczyła pieniądze na zasadach nie zgodnych  z zasadami współżycia społecznego.

Sprawdź firmę zanim zaciągniesz pożyczkę

Niestety nie jest to pierwsza i z pewnością nie ostatnia taka sprawa. Wiele podobnych w ogóle nie trafiło do sądu a pożyczkobiorcy robią co mogą by spłacić ogromne zadłużenia. Firmy pożyczkowe nie reagują na prośby ani groźby. Zazwyczaj w wojnie klient-firma to one są górą. Dlatego też uważajmy bardzo od jakiej firmy pożyczamy pieniądze. Jeśli już decydujemy się na pożyczkę w prywatnej firmie, sprawdźmy ją wpierw. Warto również dowiedzieć się czy wobec tej firmy nie jest prowadzone żadne postępowanie sądowe.

Jak zablokować kartę kredytową?

Parę lat temu przeciwnicy globalizacji i rozwoju sieci elektronicznych powtarzali, że nic nie zastąpi tradycyjnego pieniądza papierowego. Teraz z biegiem czasu zwolenników takich teorii jest coraz mniej. Podstawowym zarzutem wobec plastikowych kart płatniczych było to, że mogą zostać skradzione lub podrobione. Teraz takie ryzyko praktycznie nie istnieje. Bo nawet jeśli karta debetowa lub karta kredytowa zostanie skradziona wtedy można ją zablokować. Nie jest to jedyne zabezpieczenie. Karty zostały wyposażone w specjalne mikroprocesory. Co daje taki mikroprocesor? Wszelkie transakcji realizowane przy użyciu takiej karty są bardzo dobrze zabezpieczone. Nie ma możliwości użycia karty skradzionej. Każda transakcja płatniczą wykonana kartą z mikroprocesorem musi zostać potwierdzona PINem. Karty magnetyczne wyposażone w pasek magnetyczny były bardziej narażone na nieuprawnione transakcje.

W przypadku takiej karty wystarczyło złożyć podpis na paragonie. Ponadto karty są ubezpieczone. W przypadku kradzieży lub zgubienia karty należy zadzwonić do banku i ją zastrzec. Jeśli nawet w tym czasie ktoś wykona kartą jakieś operacje, bank przejmuje odpowiedzialność za dokonane transakcje. Niektóre banki ubezpieczają karty nawet do 48 godzin od momentu kradzieży. Inne z kolei umożliwiają klientom dobrowolny wykup pakietu ubezpieczeniowego. Wówczas straty z tytułu wykonanych transakcji kartą pokryje bank. Ponadto pieniądz plastikowy ma jeszcze jedną zaletę. Jest wygodny. Nie trzeba nosić w portfelu pliku banknotów i martwić się co zrobić z drobnymi. Jedna karta to jak nasza cała portmonetka. Nie dość że jest lżejsza to jeszcze wizualnie ładniejsza.

Pożyczki prywatne na niski, mały procent

Nie tylko na świecie nie brakuje oszustów, ale i w Polsce. Ostatnio bardzo głośno było w mediach o naczelniku poczty z niewielkiej miejscowości, który stworzył swego rodzaju piramidę finansową. Otóż jego oszustwa zostały wykryte zupełnie przez przypadek, a cały proceder trwa kilkanaście miesięcy. Wszystko zapewne zaczęło się od pomysłu. Mężczyzna, który cieszył się dobrą opinią, wszyscy go znali, bo to przecież niewielka miejscowość powiedział jednej osobie, że jeśli ulokuje pieniądze przez niego w banku pocztowym to zarobi więcej. Obiecywał oprocentowanie na poziomie 20%. Na takie lokaty skusiło się wiele osób. Pożyczka wydawała się dość niegroźna i można było na niej sporo zarobić. A mężczyzna, który zajmował wysokie stanowisko, bowiem był naczelnikiem oddziału poczty wzbudzał zaufanie.

Nikt nie spodziewał się, że jest oszustem finansowym. Tym samym nawet znajomym nie należy ufać w kwestii pożyczania pieniędzy. Zawsze można trafić na kogoś, kto po prostu wykorzysta nas i nasze pieniądze. Najlepiej lokować oszczędności w banku. Podobnie w drugą stronę. Jeśli chcemy wziąć pożyczkę okolicznościową to najpierw należy sprawdzić czy bank nam jej nie udzieli. Dopiero przy decyzji odmownej ze strony kilku banków można zastanawiać się nad rodziną czy znajomymi. Tym bardziej, że przecież wiadomo, że z rodziną to się najlepiej wychodzi na zdjęciach. Wszystko to ku przestrodze, bo wiele osób nie zdaje sobie sprawy z niebezpieczeństw jakie czyhają na nich na każdym kroku, także ze strony osób, zdawać by się mogło, zaufanych.

Nisko oprocentowane pożyczki prywatne

Tak samo wygląda sprawa jeśli spojrzymy na pożyczki prywatne od drugiej strony. Pożyczki prywatne na niski procent także mogą nie być do końca uczciwe i zawsze sprawdźmy dokładnie umowę zanim ją podpiszemy.

Szybka pożyczka świąteczna

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Wielu Polaków już wpadło z wir zakupów i powoli dokonuje zakupów z listy, żeby nie odkładać wszystkiego na ostatnią chwilę. Także Ci zapobiegliwi już ustawiają się w kolejkach bankowych, żeby dostać kilkaset złotych pożyczki okolicznościowej. Za pożyczone od banku pieniądze będą bowiem mogli kupić prezenty najbliższym i zrobić wszystkie potrawy, które powinny się znaleźć na wigilijnym stole. Najgorzej jest odłożyć wszystko na ostatnią chwilę. Nie dość, że w okresie typowo przedświątecznym wydłużają się kolejki w bankach, za szybką pożyczką trzeba stać dużo dłużej,a jej szybkość jest średnia, to jeszcze nie zawsze zdąży się kupić wszystkie wymarzone prezenty.

Trzeba bowiem pamiętać, że Polaków przed świętami ogarnia istny szał zakupów. Często w tym okresie kupują rzeczy, które tak naprawdę nie są im potrzebne, ale chcą podarować coś wspaniałego ukochanej osobie. W przypływie euforii sięgają po rzeczy mało użyteczne. Dlatego też po świętach jest tak wiele zwrotów. W każdym bądź razie, żeby móc kupić cokolwiek to jakby nie patrzeć trzeba mieć pieniądze, bez tego ani rusz. Pożyczki okolicznościowe ostatnimi czasy stały się niezwykle popularne, co więcej banki same je reklamują, bowiem pożyczają niewielkie kwoty pieniędzy na wysokie oprocentowanie. A to co wabi klientów to szybkość obsługi, która nie zawsze jest tak szybka jak być powinna, ale niestety rzadko zdarza się, że rzeczywistość jest zgodna z tym, co przedstawiają reklamy. Szybka pożyczka świąteczna nie zawsze jest tak szybka jakbyśmy tego chcieli.

Biznesplan – czym jest, jak napisać

Celem tworzenia biznesplanów jest ocena opłacalności planowanego przedsięwzięcia gospodarczego. Najczęściej jest wykorzystywany w celu pozyskania zewnętrznych form finansowania inwestycji (kredytów, dotacji, pożyczek), wtedy jest on załączany do wniosku o daną formę finansowania, dzięki niemu instytucja mająca zapewnić kapitał może stwierdzić, że przedsięwzięcie będzie rentowne oraz przyniesie odpowiedni zwrot zainwestowanych środków finansowych. Biznesplan często jest także tworzony w celu oceny wewnętrznych działań firmy. Od celu tworzenia biznesplanu bardzo często zależy jego ostateczna forma, jego podstawowymi elementami cechującymi wysoką użyteczność jest analiza finansowa, analiza SWOT oraz analiza rynku. Od stworzenia kompleksowego biznes planu często też rozpoczyna się działania mające na celu rozwój przedsiębiorstwa, służy on wtedy określeniu najbardziej opłacalnej drogi rozwoju.

Treść biznesplanu powinna uwzględniać następujące elementy:

 • rzeczywistą sytuację w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo,
 • różne spojrzenia na działalność (produkcja, finanse, marketing, zarządzanie),
 • prezentacje obecnych pracowników firmy – ich kwalifikację, umiejętności czy doświadczenie,
 • otoczenie przedsiębiorstwa, firmy współpracujące oraz analizę konkurencji,
 • technologię produkcji towarów, ich charakterystykę oraz istotne z punktu widzenia przedsiębiorstwa elementy związane z wytwarzaniem dóbr,
 • napisanie odpowiednim językiem, jasnym, zrozumiałym oraz niedwuznacznym.

Podstawowymi elementami biznesplanu są:

 1. Strona tytułowa,
 2. Streszczenie biznesplanu,
 3. Charakterystyka przedsiębiorstwa,
 4. Charakterystyka kadry oraz personelu firmy,
 5. Plan marketingowy,
 6. Plan organizacyjny,
 7. Harmonogram realizacji celu przedsięwzięcia,
 8. Analizę oraz opis rynków zbytu, konkurencji oraz klientów,
 9. Prezentację celowego przedsięwzięcia,
 10. Plan finansowy,
 11. Analiza wrażliwości,

Kredyty dla firm – czym jest i jak otrzymać

Kredyty dla firm można też rozumieć jako kredyty inwestycyjne. Z definicji są to zewnętrzne środki finansowe przeznaczone na finansowanie inwestycji, które mają na celu powiększenie wartości majątku trwałego. Kapitał, który jest pozyskiwany w ramach kredytów dla firm może służyć:

 • finansowaniu inwestycji materialnych, w szczególności na zakup środków trwałych takich jak samochody, maszyny czy urządzenia a także modernizację czy rozbudowę obiektów budowlanych powiązanych z działalnością gospodarczą,
 • finansowaniu inwestycji niematerialnych, polegają głównie na zakupie papierów wartościowych,
 • finansowaniu inwestycji finansowych, polegają na zakupie akcji oraz udziałów.

Warunkiem, który decyduje o przyznaniu firmie tego rodzaju kredytu jest najczęściej przedstawienie, że dana inwestycja będzie opłacalna i przyniesie w przyszłości odpowiedni zysk. Firma chcąca uzyskać kredyt inwestycyjny praktycznie zawsze jest zobligowana do przedstawienia biznesplanu przeprowadzenia danej inwestycji, w którym wyszczególnione są wszystkie aspekty związane z działalnością firmy.

Kredyty inwestycyjne, które udzielane są przez banki możemy podzielić na trzy główne rodzaje:

 • kredyt na wyposażenie – powinien być przeznaczony na modernizację lub kupno sprzętu służącego firmie lub nabycie oraz budowę majątku trwałego firmy.
 • kredyty na restrukturyzacje – kredyt ten przeznaczony jest na przebudowę struktury gospodarczej firmy,
 • kredyty na zakup – przedmiotem zakupu mogą być wszelkie obiekty przemysłowe bądź rolne służące generowaniu zysków przedsiębiorstwa.

Kredyty inwestycyjne niekoniecznie muszą być udzielane w formie jednorazowej wypłaty świadczenia pieniężnego, możliwe jest także ustalenie warunków w charakterze linii kredytowej, zależne jest to głównie od definicji przeznaczenia środków na inwestycję.

Księgowość – czym jest?

Księgowość to podstawowa część składowa rachunkowości, jest jej funkcją rejestracyjną. Jej głównym celem jest zapisywanie zdarzeń gospodarczych w ujęciu finansowym lub czasami ilościowym. Opisywane zdarzenia muszą być przyczyną zmian w majątku przedsiębiorstwa dla którego prowadzona jest księgowość lub w źródłach jego pochodzenia.

Istnieje kilka rodzajów zapisywania wpisów księgowych, podstawowe to ręczne, maszynowe oraz komputerowe. Każdy z rodzajów ma swoje formy, zalety oraz wady.

W technice ręcznej możemy wyróżnić następujące formy:

 • forma tabelaryczna
 • księgowość przebitkowa
 • księgowość rejestrowa

Rachunkowość komputerowa czyni z księgowości nowoczesną formę ewidencji, znaczącą usprawnia większość działań i eliminuje w znacznym stopniu ryzyko popełnienia błędu.

Rachunkowość komputerowa realizowana jest jako:

 • przetwarzanie danych, jest to w standardowej księgowości niezwykle praco i czasochłonne,
 • przetwarzanie danych ewidencyjnych oraz rachunków kosztów i sprawozdawczości.

Dane tworzone dla danej księgi rachunkowej są do niej przypisane, a sama księga na stałe jest przypisana do poszczególnej działalności z oznaczeniem roku obrotowego.

Kredyty hipoteczne – czym są?

Kto z nas nie marzy o własnych czterech kątach? Jest to obecnie cel chyba każdego człowieka, zwłaszcza jeśli myśli on lub już posiada rodzinę. Niestety czasy, kiedy brało się żonę i budowało szałas obok domu rodziców dawno już minęły. Standardy życia się zmieniły, a co najgorsze za wszystko teraz trzeba płacić. Jeśli chcemy zbudować dom musimy kupić ziemię, uzbroić ją (założenie przyłączy energetycznych, wodnych, ewentualnie kanalizacyjnych), zakupić projekt domu, uzyskać stosowne pozwolenia. A potem dopiero wynająć ekipę, kupić materiał i budować. Nierzadko nawet posiadając odpowiednie fundusze ciężko ukończyć wszystko choćby w jeden rok.

W przypadku zakupu mieszkania odpada problem zakupu działki, za to dochodzą kwestie regulacji czynszu, miejsc parkingowych itp. Wszystko fajnie, jeśli dysponujemy odpowiednią ilością pieniędzy. Częściej jednak zdarza się, że pieniądze musimy dopiero zebrać. Najczęstszą i chyba wciąż najłatwiejszą formą zdobycia funduszy są pożyczki bankowe, a konkretnie pożyczki hipoteczne. Jest to specjalny rodzaj długoterminowej pożyczki udzielanej przez banki. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest hipoteka czyli częściowe prawo banku do danej nieruchomości. Wypłata pieniędzy przez bank zależna jest od przeznaczenia kredytu. W przypadku zakupu mieszkania po przedstawieniu umowy z deweloperem kwota przelewana jest automatycznie na jego konto bez naszego udziału. W przypadku budowy domu (lub innej nieruchomości) najczęściej kwota wypłacana jest w transzach po przedstawieniu faktur zakupu materiałów i usług. W drugim przypadku do momentu wydania pozwolenia na zamieszkanie kredytobiorca spłaca jedynie odsetki od kredytu. Banki mogą udzielać kredytów zarówno w PLN, jak i w walutach obcych. Szczególnym zainteresowaniem przez długie lata cieszyły się pożyczki zaciągane we frankach szwajcarskich. Obecnie, w miarę spadku kursu franka powoli traci on swoją porcję rynku na rzecz innych walut, jak na przykład Euro, czy jen (bardzo popularny na Węgrzech). Kredyty walutowe z reguły charakteryzują się niższą ratą i szybszym tempem spłaty kredytu niż kredyty złotówkowe, jednak ostatnie wahania kursu franka pokazują, że trzeba się liczyć z pewną niestabilnością obcej waluty.

Szczególnym przypadkiem jest tu właśnie jen, który nie jest powiązany z kursem Euro i jego zachowanie bardzo trudno jest przewidzieć. Udzielając kredytu bank musi zabezpieczyć swoje pieniądze, dlatego przed wpisaniem nieruchomości na hipotekę musimy się liczyć z ewentualnymi kosztami ubezpieczenia, koniecznością podpisania weksla, poręczenia, blokadą środków na rachunku bankowym lub koniecznością przedstawienia wiarygodnego poręczyciela. Niestety, w grę wchodzą wszak duże kwoty, których straty banki nie chcą ryzykować. Starając się o kredyt musimy się liczyć z pewnymi kosztami. Niektóre z nich i tak musielibyśmy ponieść, związane są one bowiem z nieruchomością jako taką, niektóre są po prostu wymagane przez bank. I tak musimy się liczyć z koniecznością założenia księgi wieczystej (jeśli jej nie posiadamy), należy poprzez poświadczenie notarialne nabyć prawa do nieruchomości, należy ponieść koszty ubezpieczenia nieruchomości, a czasem również na życie (z cesją praw na bank), należy ustanowić hipotekę we właściwym organie administracyjnym oraz oczywiście zapłacić prowizję od kredytu. Wybierając ofertę banku należy więc odpowiednio skalkulować koszty, nie tylko samą kwotę raty kredytu (spłata i odsetki), ale również, a może przede wszystkim koszty dodatkowe. Może się bowiem okazać, że w ostatecznym rozrachunku najniższe odsetki nie będą świadczyły o najniższej racie miesięcznej. Wysokość raty oczywiście uzależniona będzie od kwoty i okresu kredytowania (im krótszy, tym niższe odsetki), ewentualnego wpływu kursy walut jeśli decydujemy się na pożyczkę walutową oraz koszty ubezpieczeń.

Pamiętajmy również, że kredyt, który zaciągamy nie musi być udzielany przez nasz macierzysty bank, warto zapoznać się z aktualną ofertą wszystkich banków, przeanalizować marże, warunki spłat i wybrać tan, który najbardziej nam odpowiada. Nie można się też opierać tylko na porównywarkach Internetowych – dają one ogólne wskazówki, gdzie szukać, ale tylko rozmowa z odpowiednim konsultantem da nam odpowiedzi na wszystkie pytania.

Kredyt – co to jest oraz jak otrzymać

Bankowość od zawsze opierała się na pożyczaniu pieniędzy. Ba pożycza się przecież nie tylko od banków – pożyczkodawcą może być wszak każdy z nas. W ogólnym rozumieniu znaczenia słowa „kredyt” to po prostu pożyczka pieniędzy, jednak kredytować mogą tylko banki. Jednak aby coś w świetle prawa mogło zostać uznane za kredyt musi mieć spełniony podstawowy warunek –pieniądze pożyczane są na określony i sprecyzowany cel. Może to być zakup nowego pojazdu – kredyt samochodowy, domu lub mieszkania – kredyt mieszkaniowy/hipoteczny, remont, zakup określonej usługi. Finansowanie celów ogólnych nazywa się po prostu pożyczką gotówkową. Biorąc kredyt musimy spełnić szereg określonych warunków:

 1.  Musimy posiadać wystarczającą zdolność kredytową, musimy udowodnić, że nasze źródła utrzymania są pewne, a potrzeby bieżące związane na przykład z utrzymaniem domu, alimentami czy spłatą innych zobowiązań są na tyle niskie, że będziemy zdolni spłacać i tą pożyczkę.
 2. Musimy przedstawić potrzebę zakupu świadczenia oraz sprecyzować zakup – w przypadku mieszkania przedstawić umowę przedwstępną z deweloperem, samochodu umowę ze sprzedającym/dealerem itd.
 3.  Musimy pomyślnie przejść weryfikację w Biurze Informacji Kredytowej (BIK), gdzie sprawdzana jest nasza historia kredytowa i ewentualne zaleganie ze spłatami poprzednio zaciągniętych zobowiązań.

Pomyślne spełnienie wymogów skutkuje zazwyczaj podpisaniem umowy kredytowej i udostępnieniem środków w formie zawartej w umowie. W umowie znajdują się również warunki spłaty zadłużenia, takie jak okres spłaty, ilość rat, forma spłaty, wysokość każdorazowej raty, oprocentowanie kredytu, wysokość prowizji oraz warunki dodatkowe, jak wszelkiego rodzaju promocje, możliwość i warunki wcześniejszej spłaty, a także skutki nieterminowości spłat – wysokość odsetek karnych itp. Kredyty możemy podzielić na konsumenckie oraz gospodarcze.

 1. Konsumenckie, jak sama nazwa wskazuje, przeznaczone są dla klientów indywidualnych. Są to wszelkie kredyty gotówkowe, karty kredytowe itd.
 2. Gospodarcze, to wszelkie kredyty udzielane instytucjom, przeznaczone na ich rozwój (kredyt inwestycyjny) i  bieżącą działalność, jak na przykład zakup towaru (kredyt obrotowy) .

Zabezpieczenia kredytów są bardzo różnorodne i zależą od jego rodzaju, wielkości, jak również od wewnętrznej polityki banku. Najczęściej wymagane jest włączenie do umowy osoby (osób) trzecich, które zostaną obciążone kredytem w sytuacji, w której właściwy kredytobiorca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Takie osoby nazywane są żyrantami. Rzadziej stosuje się weksle lub awale (poręczenie wekslowe). W przypadku kredytów samochodowych czy hipotecznych sporządza się cesje przedmiotu na bank do momentu spłaty zadłużenia. Bank mając częściowe prawo do towaru może go zająć na poczet spłaty części zadłużenia. Ilość i wielkość udzielanych kredytów systematycznie rośnie, obecnie wzrost został trochę przyhamowany światowym  kryzysem gospodarczym, jednak nie należy się spodziewać załamania tego rynku w najbliższym czasie.
 

Dotacja unijna – kooperacja między firmami

Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane są w ramach programu PO Innowacyjna Gospodarka działania 5.1. Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym.

Łączna pula środków przeznaczonych na ten program wynosi aż 150 mln zł!

Dotacja ma charakter zaliczki bądź refundacji poniesionych wydatków, dla firm w których istnieją powiązania kooperacyjne można starać się o finansowania do 100% wydatków, dla firm, które są we wczesnej fazie rozwoju i dopiero planują stworzenie powiązań kooperacyjnych dotowane może być maksymalnie 70% wydatków.

Wysokość poszczególnych dotacji przedstawia się następująco:

Firmy, które dopiero planują rozpoczęcie działań kooperacyjnych mogą liczyć na wsparcie w wysokości do 200 tys. Euro, z wyłączeniem przedsiębiorstw z branży transportu drogowego – te mogą starać się o maksymalnie 100 tys. złotych.

Znacznie ciekawiej przedstawia się sytuacja firm, w których już istnieją działania kooperacyjne. Mogą one liczyć na dofinansowanie w kwocie:

-20mln zł, na wydatki inwestycyjne,
-5 mln zł, na badania przemysłowe lub prace rozwojowe,
-1 mln zł, na szkolenia,
-600 tys zł, na pokrycie wydatków związanych z ekspansją na rynku,
-400 tys zł, na doradztwo.

Środki pozyskane dzięki dotacji mogą być przeznaczone na zakupie środków trwałych, nabyciu wartości niematerialnych i prawnych, pokryciu kosztów związanych ze szkoleniami, doradztwem oraz pracami osobowymi i administracyjnymi.

Wsparcie w zakresie opisywanego programu przeznaczone jest w szczególności na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego, którego efektem jest utworzenie warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowanie działań kooperacyjnych pomiędzy dwoma firmami, oczywiście jeżeli powiązań jest, lub będzie więcej to otrzymanie dotacji może okazać się prostsze. Dotacje są również przyznawane na wszelkie prace związane z opracowaniem strategii rozwoju oraz na jej wdrażanie przez kooperujące firmy.

Efektem projektu jest stworzenie wspólnej, długofalowej strategii powiązania kooperacyjnego co najmniej dwóch firm, musi ono przynieść korzyści dla każdej z firm biorących udział we współpracy.