Bank Millennium ukarany przez UOKiK

Stosowanie nie uczciwych klauzul m.in.  tych, które dotyczą zasad ustalania aktualnego kursu walut oraz niejasnych kryteriów ustanawiania kolejnych zabezpieczeń kredytów hipotecznych przez  Bank Millenium, jest przyczyną ukarania. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał bank za winny i wydał wyrok, który musi się jeszcze uprawomocnić. Urząd ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził faktyczne nieprawidłowości w sześciu punktach stosowanych przez bank Millenium, w regulaminach i umowach o kredyt hipoteczny, i skierował sprawę do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w kwietniu 2009 roku. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał sprawę i zakazał bankowi stosowania wszystkich klauzul zakwestionowanych z dniem 14 grudnia 2010 roku.

Bank stosował nie jasne kryteria obliczania walut w przypadku rozliczania kredytów denominowanych w walutach obcych. Kredytobiorcy otrzymywali umowy, których kursy walut były brane z tabeli ogłoszeń, a bank nie sprecyzował na jakich zasadach ustala kursy walut. Brak precyzyjnego sposobu ustalania kursu walut przez Banu, może być powodem dowolnego ustalania wysokości waluty, która nie jest obiektywna. Obiektywnym wyznacznikiem ceny jest rynek walutowy lub średni kurs w Narodowym Banku Polskim. Inne ustalenia są niezgodne z prawem, taki wyrok wydał Sąd, zgadzając się z zarzutami UOKiK.

Inną niezgodnością wykrytą przez UOKiK i uznaną przez Sąd jest nie precyzyjne określenia banku w przypadku ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń kredytu i zlecenia badania stanu prawnego oraz określenia wartości rynkowej nieruchomości na koszt klienta, która stanowi przedmiot zabezpieczenia. Nieprecyzyjne określenia zmiany regulaminu świadczenia usług oraz cennika (zmiana poziomu inflacji, czy wprowadzenie nowych przepisów prawnych) umożliwiają bankowi modyfikację warunków umowy w dowolnym momencie, co jest uznane przez Sąd jako niezgodne z prawem. Bank Millenium ma  prawo apelacji w Sądzie Apelacyjnym.

Dodaj komentarz