Warunki przydzielenia kredytu studenckiego

Kredyt studencki stanowi specjalną formę kredytu, która przeznaczona jest wyłącznie dla osób podejmujących lub już będących na studiach. Udzielany jest wyłącznie na okres ich trwania. Zaznaczyć tu jednak trzeba, że całkowity okres studiowania nie może przekroczyć sześciu lat.

W przypadku gdy student podejmuje decyzje o kontynuowaniu nauki na studiach doktoranckich, ma możliwość przedłużenia kredytu o cztery lata. Kredytobiorca musi pamiętać, że z bankiem ma obowiązek podpisania osobnej umowy na każdy okres studiów. Oznacza to, że podpisuje osobną umowę o kredyt na studiach I stopnia, które obejmują licencjat oraz inżynierkę, II stopnia magistra oraz II stopnia. Jest to o tyle ważne, że gdy student ukończy studia danego stopnia i rozpocznie stopień kolejny, nawet na tym samym kierunku, kredyt studencki już mu nie przysługuje. Co ciekawe kontynuując naukę na innym, niż dotychczasowym kierunku wciąż ma on prawo do ubiegania się o kredyt w banku.

Kredyt studencki jest zawieszany na czas, gdy student bierze „dziekankę” lub urlop a także wówczas gdy powtarza on rok. Nie ma z tej przyczyny żadnych dodatkowych, ukrytych kosztów, jednak student powinien zdawać sobie sprawę z tego, że na ten czas nie będzie mógł liczyć na pomoc w postaci tego rodzaju pożyczki.

W praktyce kredyt studencki jest bardzo łatwo otrzymać. Wystarczy spełniać kilka warunków:
– Po pierwsze w momencie rozpoczęcia studiów, osoba nie może mieć więcej niż 25 lat.
– Po drugie musi ona posiadać zdolność do wykonywania wszystkich i wszelakich prawnych czynności.
– Po trzecie, osoba starająca się o przydzielenie jej kredytu studenckiego, musi wykazać przed bankiem dokumentację dochodu na osobę w rodzinie.

Wysokość tego dochodu musi zostać zaakceptowana przez bank. Co roku, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustala nową maksymalną wartość dochodu na osobę w rodzinie. Pierwszeństwo do uzyskania kredytu studenckiego mają zawsze te osoby, które plasują się w niżej udokumentowanych przychodach rodzinnych.

Co więcej, bank musi zaakceptować zabezpieczenie spłaty kredytu. Musi mieć on bowiem pewność, że na tym nie straci w momencie, gdy student nie będzie w stanie spłacać zaciągniętego długu. Może to być poręczenie w formie weksla lub na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego i w tym przypadku, najczęściej jest to żyrant.

Poręczenie wynosi 100% całości kwoty kredytu jeśli dochód na osobę w rodzinie jest niższy niż 600 złotych lub 70% w przypadku, gdy dochód w rodzinie jest niższy niż 1000 złotych na osobę. Zaznaczyć tutaj trzeba, że od osoby podejmującej kredyt studencki jest pobierana prowizja za poręczenie pożyczki.

Dodaj komentarz