Jak oszczędzać na lokatach bankowych?

Lokaty bankowe to jedne z najpopularniejszych produktów na rynku finansowym pod względem możliwości oszczędzania. Wpłacając pieniądze na lokatę bankową mamy gwarancję, że po określonym czasie dopisywane będą nam kolejne odsetki od tego kapitału i na koniec trwania umowy nasze pieniądze zostaną pomnożone. Nie jest to jednak takie proste i niekiedy może się okazać, że pomimo przyrostu kapitału straciliśmy na lokacie.

Lokata będzie dla nas zarabiała wtedy, kiedy zyski przekroczą inflację, z jaką spotykamy się przecież na co dzień. Pamiętać należy również o tym, że od zysków musimy odliczyć dziewiętnastostopniowy podatek, jaki pobierany jest przez państwo od oszczędności swoich obywateli. W ten sposób z przykładowo siedmiu procent na lokacie realnie robi się 5,67 procenta rzeczywistego zysku. Jeżeli w trakcie trwania lokaty inflacja w kraju będzie wyższa niż powyższa wartość, to zanotujemy stratę. Dlatego lokata bankowa, choć wydaje się pewnym interesem, nie do końca jest taka pewna. Przy niekorzystnym dla nas zbiegu okoliczności możemy być stratni. Nie można się od tego zabezpieczyć, jednak na szczęście w ostatnich latach w naszym kraju nie ma poważniejszych tąpnięć i inflacja utrzymuje się na stałym, raczej niskim poziomie.

Dlatego pomimo tych zagrożeń lokaty bankowe wydają się być w miarę bezpiecznym sposobem na oszczędzanie. Decydując się na lokaty należy jednak wziąć pod uwagę zmieniające się czynniki rynkowe oraz przewidywania ekspertów wobec przyszłości, przede wszystkim odnoszących się do poziomu stóp procentowych oraz inflacji. Jeśli zdecydujemy się na lokatę ze zbyt niskim oprocentowaniem, może się okazać, że na koniec obowiązywania umowy zainwestowane przez nas pieniądze straciły na wartości. Dlatego nie można pochopnie podejmować decyzji o zawarciu umowy na lokatę bankową. Ważne jest także to, aby umowa lokaty była tak skonstruowana, że możemy w każdej chwili wycofać nasz kapitał bez utraty wcześniej uzyskanych odsetek oraz bez płacenia kar czy innych rekompensat w stosunku do banku. Obecnie większość banków nie stosuje zapisów o niezrywalności lokat, jednak należy uważnie przeczytać umowę, zanim ją podpiszemy. Oszczędzi nam to niepotrzebnych kłopotów i strat, jeśli zdecydujemy się na wcześniejsze wycofanie kapitału.

Lokaty terminowe i inwestycyjne

Lokaty bankowe można podzielić na kilka typów. Najpopularniejsze z nich to lokaty terminowe i lokaty inwestycyjne. Lokaty terminowe to najpowszechniejsze lokaty, które zawiera się na określony okres czasu i posiadają one zmienne lub stałe oprocentowanie. Lokaty takie można zazwyczaj zrywać przed upływem czasu na jaki zostały zawarte, aczkolwiek w niektórych przypadkach grozi nam utrata odsetek. Wszystko zależy od tego, jakie są warunki umowy lokaty bankowej.

Lokata inwestycyjna różni się tym, że środki jakie zostały w nią włożone dzielone są na dwie części. Jedna część lokaty jest oprocentowana jak lokata terminowa i tak samo funkcjonuje. Druga część jest inwestowana w fundusze inwestycyjne, papiery wartościowe, papiery giełdowe i inne instrumenty na rynkach finansowych, które mogą przynosić różnej wysokości zyski. Klient sam decyduje na początku zakładania lokaty, w jaki segment rynku zainwestowane mają zostać jego pieniądze. Może to być rynek giełdowy, może to być giełda towarowa lub inne tego typu przedsięwzięcia. W ten sposób w pewnym stopniu klient ma wpływa na to, jak zainwestowane zostaną jego pieniądze. Dalsza część inwestowania pozostaje w gestii banku i od niego już zależy, w co zainwestowana zostanie lokata bankowa. Może się okazać, że inwestycje przyniosą wyższy zysk niż oprocentowanie na części stałej, może być również odwrotnie i inwestycje przyniesie stratę.

Wówczas profity z takiej lokaty nie będą wysokie a może nawet wcale ich nie być. Jest to ryzyko inwestycyjne i należy się z nim liczyć zakładając lokatę bankową. Banki oferują klientom różne stopnie takiego ryzyka. Można zdecydować się na przeznaczenie większego kapitału na inwestycje a mniejszego na stałe oprocentowanie. Przez to zwiększa się ryzyko a jednocześnie powiększa się szanse na większy niż spodziewany zysk. Jeśli bank udanie zainwestuje nasze pieniądze, zyski mogą być całkiem wysokie. Oczywiście bank też na tym skorzysta, dlatego opłaca się mu inwestować rozważnie i z wyczuciem, aby i klient i bank zarobił na wspólnym przedsięwzięciu. Lokaty inwestycyjne są zazwyczaj niżej oprocentowane niż lokaty terminowe, dlatego klient godzi się na niższe oprocentowanie w zamian za możliwość większych zysków z inwestycji.