Niższe Marże Kredytów Hipotecznych W Banku Millennium

Bank Millennium zmniejszył marże kredytów hipotecznych. Skala obniżek jest duża i wynosi aż 0,51 punktu proc. Utrzymana została możliwość zmniejszenia marż o 0,3 pkt proc w przypadku czynnych klientów Banku Millenium.

Dla wszystkich Klientów prowizja za udzielenie kredytu hipotecznego jest na poziomie 0%. Zmiana marż w banku obowiązuje od 21 marca 2011 r.

Marże zostały obniżone o 0,3 pkt. procentowego w porównaniu do standardowej oferty z cennika. Z takiej zniżki mogą skorzystać klienci, którzy korzystają albo zadeklarują zainteresowanie korzystania z innych produktów Banku Millenium.

Warto dodać, że minimalna marża kredytów hipotecznych w Banku Millennium stanowi aktualnie jedynie 0,99%.

Proponowane poprzez Bank Millennium warunki cross-sell należą aktualnie do najatrakcyjniejszych na rynku – klienci mają możliwość zmniejszenia marży kredytu w zamian za otwarcie w Banku Millenium bezpłatnego osobistego konta oraz przy spełnieniu minimalnych warunków dodatkowych (niska kwota średnio-miesięcznych transakcji dokonanych za pomocą karty).
Pozostałe warunki oferty kredytów hipotecznych w Banku Millennium to:
* prowizja 0%
* sfinansowanie do 100% wartości nieruchomości
* niewielkie raty – dodatkowo w programie „Rodzina na swoim” do 50% odsetek kredytu przez pierwsze 8 lat pokrywa Skarb Państwa
* niski poziom opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą kredytu:
– opłata za wycenę nieruchomości nie jest wymagana do rozpatrzenia wniosku kredytowego i może być skredytowana
– 0% opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu – po 3 latach spłacania kredytu, oraz w trakcie pierwszych 3 lat, jeżeli suma nadpłat nie przekroczy 30% kwoty kredytu
* akceptacja sporo różnych źródeł dochodu.

Bank Millennium ukarany przez UOKiK

Stosowanie nie uczciwych klauzul m.in.  tych, które dotyczą zasad ustalania aktualnego kursu walut oraz niejasnych kryteriów ustanawiania kolejnych zabezpieczeń kredytów hipotecznych przez  Bank Millenium, jest przyczyną ukarania. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał bank za winny i wydał wyrok, który musi się jeszcze uprawomocnić. Urząd ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził faktyczne nieprawidłowości w sześciu punktach stosowanych przez bank Millenium, w regulaminach i umowach o kredyt hipoteczny, i skierował sprawę do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w kwietniu 2009 roku. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał sprawę i zakazał bankowi stosowania wszystkich klauzul zakwestionowanych z dniem 14 grudnia 2010 roku.

Bank stosował nie jasne kryteria obliczania walut w przypadku rozliczania kredytów denominowanych w walutach obcych. Kredytobiorcy otrzymywali umowy, których kursy walut były brane z tabeli ogłoszeń, a bank nie sprecyzował na jakich zasadach ustala kursy walut. Brak precyzyjnego sposobu ustalania kursu walut przez Banu, może być powodem dowolnego ustalania wysokości waluty, która nie jest obiektywna. Obiektywnym wyznacznikiem ceny jest rynek walutowy lub średni kurs w Narodowym Banku Polskim. Inne ustalenia są niezgodne z prawem, taki wyrok wydał Sąd, zgadzając się z zarzutami UOKiK.

Inną niezgodnością wykrytą przez UOKiK i uznaną przez Sąd jest nie precyzyjne określenia banku w przypadku ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń kredytu i zlecenia badania stanu prawnego oraz określenia wartości rynkowej nieruchomości na koszt klienta, która stanowi przedmiot zabezpieczenia. Nieprecyzyjne określenia zmiany regulaminu świadczenia usług oraz cennika (zmiana poziomu inflacji, czy wprowadzenie nowych przepisów prawnych) umożliwiają bankowi modyfikację warunków umowy w dowolnym momencie, co jest uznane przez Sąd jako niezgodne z prawem. Bank Millenium ma  prawo apelacji w Sądzie Apelacyjnym.