Owocne inwestowanie za granicą

Na szczęście czasy, gdy człowiek w dziedzinie zarządzania swoimi oszczędnościami był ograniczony tylko do rynku krajowego, bezpowrotnie minęły. Dziś dzięki polskiemu prawu możemy bez przeszkód skupić się na inwestowaniu w papiery wartościowe oraz zespoły funduszy inwestycyjnych na terenie całego globu. Z kolei rachunki oraz lokaty bankowe łatwo i bez konieczności posiadania pozwolenia utworzyć w niemal wszystkich państwach o wysokim stopniu rozwinięcia gospodarczego. Zastosować się jednak przy tym należy do warunków oraz zasad panujących w zakresie regulacji prawnych. Mogą one odznaczać się bardzo dużą restrykcyjnością. Przy podejmowaniu działań inwestycyjnych liczyć trzeba się z tym, że niektóre kraje nie pozwalają na pewne czynności, jeśli inwestujący nie posiada odpowiednika naszego krajowego numeru identyfikacji podatkowej.

Aby sprawnie i z powodzeniem wypłynąć na szerokie wody zagranicznego biznesu ze swoimi oszczędnościami, będzie trzeba skorzystać z ofert funduszy inwestujących za granicą, odznaczających się większym zakresem działania, niż krajowy rynek. Tzw. jednostki uczestnictwa możliwe są do zakupienia u takich samych podmiotów, co w przypadku podmiotów sprzedających fundusze krajowe. Inwestowanie zagraniczne daje szanse na uzyskanie lepszego zysku, niż działania z tej samej branży dokonywane w kraju. Globalna oferta produktów finansowych odznacza się większą wszechstronnością. Jeśli chcesz inwestować poza Polską, uda Ci się to tylko wtedy, gdy będziesz miał pełne rozeznanie sytuacji i wiedze na temat różnic panujących między oboma rynkami. Trzeba brać pod uwagę głębokość oraz płynność rynków zagranicznych, wiedzieć też, z czym wiąże się pojęcie ryzyka makroekonomicznego. Systemy prawne mogą poprzez swoją niestabilność sprawiać, że pojawią się trudności w kwestii wycofania kapitału, który wcześniej zainwestowaliśmy. Trzeba być na to przygotowanym.

Koszty transakcyjne to kolejna sprawa. Przelewy wyprowadzane za granicę są w znacznym stopniu droższe od naszych krajowych. Odlicza się także podatki od zysków. Zmieniają się kursy walutowe. Jeśli kurs złotego wzmocni się do waluty obcej, może dojść do sytuacji, że zyski w obcej walucie po zamianie na złotówki nie przyniosą zysku, a wręcz odwrotnie. Przez wzgląd na koszty transakcji, atrakcyjność zagranicznego inwestowania maleje jeżeli zmniejszają się kwoty możliwe do dokonywania inwestycji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *