Kredyt Rodzina na Swoim

Kredyt Rodzina Na Swoim jest to kredyt udzielany z dopłatą ze Skarbu Państwa w ramach rządowego projektu. Jego cechą charakterystyczną jest to, że przez osiem pierwszych lat część odsetek należnych bankowi, spłaca za nas Skarb Państwa.

Dopłaty te mogą wynosić 50 % wysokości odsetek. Kredyt dostępny jest w ofercie wielu banków. Tak więc kredyty mogą się różnić oprocentowaniem. Przed ostatecznym wyborem, najlepiej zapoznać się z warunkami wszystkich banków, a następnie wybrać najkorzystniejszą dla siebie opcję. Banki, które udzielają tego kredytu muszą mieć podpisaną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
Dla kogo jest Kredyt Rodzina Na Swoim?

 • • Małżonkowie
 • • Osoby samotnie wychowujące dzieci

Kredyt ten skierowany jest do osób, które samotnie wychowują dzieci oraz małżeństw. Należy jednak podkreślić, że małżeństwa niekoniecznie muszą mieć dzieci. Natomiast osoby samotne, muszą spełniać określone warunki. Wychowywane przez nich dziecko nie może mieć więcej niż 25 lat oraz musi się uczyć. W przypadku jeśli na dziecko pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny, kryteria odnośnie wieku nie muszą być spełnione. Program „Rodzina na Swoim” z założenia ma pomóc w kupnie mieszkania osobom, których nie stać na innego rodzaju kredyt.

Jeżeli osoba, która chce wziąć kredyt nie posiada zdolności kredytowej, kredyt może wziąć ktoś z nią spokrewniony lub spowinowacony.

Należy pamiętać o tym, że osoby, które zamierzają wziąć Kredyt Rodzina na Swoim nie mogą mieć prawa do własności lub współwłasności mieszkania w budynku wielorodzinnym bądź domu jednorodzinnego.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać kredyt?
Osoba, która chce otrzymać kredyt musi przedstawić oświadczenie potwierdzające, że nie przysługuje jej prawo do mieszkania bądź domku jednorodzinnego, na który ma być udzielony kredyt Rodzina na Swoim. Ponadto nieruchomość mieszkalna, którą chce zakupić musi leżeć na terytorium Rzeczypospolitej.

Lista części banków, w których można otrzymać Kredyt Rodzina na Swoim:

 • • PKO Bank Polski S.A.
 • • SKOK
 • • Gospodarczy Bank Wielkopolski
 • • Bank Polskiej Spółdzielczości
 • • Bank Pocztowy S.A.
 • • Bank Pekao – Polska Kasa Opieki
 • • Mazowiecki Bank Regionalny S.A.
 • • Alior Bank S.A.
 • • DomBank Hipoteczny
 • • Bank Przemysłowo Handlowy
 • • Getin Noble Bank S.A.
 • • Euro Bank S.A.
 • • Bank Zachodni WBK S.A.
 • • MultiBank S.A. (BRE Bank)
 • • Lukas Bank S.A.
 • • Bank Millenium S.A.

Na co można przeznaczyć kredyt?
Kredyt można przeznaczyć na kupno mieszkania lub domku jednorodzinnego, bądź też na zakup domu jednorodzinnego, który jest budowany. Za Kredyt Rodzina na Swoim można także wybudować dom w spółdzielni mieszkaniowej. Kredyt można także przeznaczyć na przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę budynku, który wcześniej przeznaczony był do innych celów niż mieszkalne. Trzeba jednak pamiętać, że mieszkanie nie może przekraczać 75 m2, natomiast dom 140 m2. Ponadto kredyt można przeznaczyć na wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, w której chcemy otrzymać własnościowe prawo do lokalu.

UWAGA! Należy się wcześniej zorientować, ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania. W każdym województwie określona jest maksymalna cena metra kwadratowego, powyżej której nie jest już przyznawany Kredyt Rodzina na Swoim.

Kredyt Rodzina na Swoim udzielany jest na podstawie Ustawy z dnia 08 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dziennik Ustaw nr 183 z dnia 11 października 2006 r., poz. 1354) wraz z późniejszymi zmianami.

Dodaj komentarz