Kredyt inwestycyjny – najważniejsze informacje

Chcesz rozwijać własny biznes, masz mnóstwo pomysłów, ale nie masz za co ich zrealizować? Wtedy warto zainteresować się kredytem inwestycyjnym. Jest on dobrym uzupełnieniem wkładu własnego przy realizacji konkretnego przedsięwzięcia.

Część banków oferuje indywidualne dostosowanie do klienta spłaty kredytu. Ponadto kredyt inwestycyjny można uzyskać w różnych walutach: złotówkach, dolarach, frankach, euro, funtach i innych.

Dzięki kredytowi inwestycyjnemu możemy zrealizować inwestycje biznesowe. Dzięki niemu możemy pomnożyć lub utrzymać wartość bieżącego majątku firmy. Kredyt inwestycyjny przez niektórych uważany jest za alternatywę leasingu. Pieniądze mogą zostać przeznaczone na jeden konkretny cel.

Przed podjęciem decyzji o wzięciu kredytu inwestycyjnego należy pamiętać o kilku ważnych sprawach. Należy się upewnić, czy bank pobiera opłaty za rozpatrzenie wniosku, jaka jest wysokość prowizji oraz oprocentowania, czy warunkiem koniecznym jest wkład własny, jakie są formy zabezpieczenia kredytu i na koniec najważniejsze – jakie są warunki uruchomienia kredytu inwestycyjnego.

Forma kredytu inwestycyjnego może być dwojaka:

 • – stała rata ze zmniejszającymi się odsetkami
 • – linia kredytowa z ratami spłat przez okres wykorzystania

Warunki uzyskania kredytu inwestycyjnego:
Warunkiem uzyskania kredytu jest przedstawienie bankowi przede wszystkim planów dalszego rozwoju, kosztorysu oraz potwierdzonej dokumentami efektywności ekonomicznej. Warto również zrobić obliczenia przewidujące ewentualne zyski.

Kredyt inwestycyjny możemy przeznaczyć na:

 • – inwestycje materialne: budowa i remont nieruchomości, zakup samochodu
 • – inwestycje niematerialne: zakup licencji, koncesji
 • – inwestycje finansowe: zakup udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Przykładowe oferty banków:
Getin Bank:

 • – należy przedstawić zaświadczenie o dochodach
 • – ułatwiona procedura kredytowa
 • – okres kredytowania na 10 lat

FM Bank:

 • – Do 150 000 zł
 • – Uproszczona procedura
 • – Realizacja różnorodnych potrzeb

Bank BGŻ:

 • – Dopuszcza się możliwość udzielenia karencji w spłacie kapitału
 • – Dla osób prowadzących działalność gospodarczą, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw

Formy zabezpieczenia:

 • – blokada środków na rachunkach bankowych
 • – gwarancja bankowa oraz innych podmiotów
 • – poręczenie według prawa cywilnego lub wekslowego
 • – hipoteka
 • – zastaw rejestrowy
 • – przewłaszczenie na zabezpieczenie

mBank:

 • – Maksymalna kwota kredytu 4 000 000 zł
 • – Maksymalny czas spłaty 20 lat
 • – Bez prowizji za rozpatrzenie wniosku
 • – Waluta kredytu w PLN, USD, EUR

Dodaj komentarz