Kredyt hipoteczny – wkład własny

Występuje kilkanaście rodzajów kredytów na finansowanie różnych zakupów i przedsięwzięć. Kredyt hipoteczny przeznaczony jest na zakup lub budowę domu czy mieszkania. Właśnie do nich potrzebny jest często wkład własny, czyli pokazanie bankowi, że już zgromadziliśmy część środków (choćby 10 czy 20%) na budowę naszego wymarzonego domu, a od baku chcemy pożyczyć pozostałe 80% czy 90%. Wkład własny jednak nie zawsze jest wymagany. Dzisiaj istnieje kilka banków, które finansują mieszkanie w 100%. Jednak jeszcze jest to rzadkość. Jak bank wylicza wkład własny? Jest na to specjalny wskaźnik ? tzw. Loan to value. Jest to po prostu stosunek kredytu do wartości nieruchomości. Wysokość wkładu własnego kredytobiorca musi pokryć ze swoich własnych środków, a nie z kredytowych.

Może to być pokryte np. oszczędności, które na ten cel gromadziliśmy. Obecnie, już częściej niż jeszcze kilka lat temu, kredyty hipoteczne są udzielane na 100% lub 90% wartości nieruchomości. Jest to dobra wiadomość dla starających się o kredyt. Jednak wysokość wkładu własnego może się różnić. Może ona być liczona lub co do wartości rynkowej, albo, co do wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę. Dlatego też, czasami wkład własny przedstawiony przez dwa różne banki dla tej samej osoby, z tą sama zdolnością kredytową, i kupującej tę samą nieruchomość może się różnić. Kredyty mieszkaniowe mogą być ponadto udzielane w walucie polskiej lub innej.

Dodaj komentarz