Kompendium wiedzy dla osób zainteresowanych kredytem mieszkaniowym

Czy wiesz, że średnia kwota kredytu hipotecznego udzielonego w Polsce wynosi, trochę ponad 55 tysięcy EURO ( dokładna wartość to 55 300 EURO, dla porównania w Szwecji wartość ta osiąga 200 tysięcy EURO)? Czy wiesz, że to Polacy wybierają najdłuższy okres kredytowania, w Europie Zachodniej? My pożyczamy średnio na 30 lat, Francuzi o, 10 lat mniej! Czy wiesz, że pojęcie kredyt walutowy, może zastąpić określenie, kredyt w euro? Czy wiesz, że od roku 2012, kredyt mieszkaniowy, otrzymają tylko Ci tylko Ci, których portfel będzie mógł spłacić to zobowiązanie, w ciągu 25 lat? Kredyt mieszkaniowy = kredyt hipoteczny?

Czy pomiędzy pojęciami kredyt mieszkaniowy i kredyt hipoteczny, możemy postawić znak równości? Czy będzie to z Naszej strony profesjonalna terminologia? Tak, gdyż każdy, kredyt mieszkaniowy jest zabezpieczony hipoteką, w postaci nieruchomości ( dom, mieszkanie, apartament, loft), czyli jest jednocześnie, kredytem mieszkaniowym i hipotecznym. Spread walutowy ? niezbędna definicja w słowniku ?kredytobiorców walutowych?

Różnica pomiędzy kursem sprzedaży a kursem zakupu, to spread walutowy. Bank ma obowiązek informować klientów o bieżących wynikach. Prezentacja ma miejsce, w tabeli kursu walut ( dostępna jest na stronie internetowej danego banku).

Co musi wiedzieć każdy, kto planuje spłatę kredytu w walucie obcej?

Po pierwsze. Ilość pieniędzy potrzebnych na wypłatę kredytu mieszkaniowego są obliczane, w oparciu, o wyniki kursu kupna wybranej waluty. Natomiast spłata zobowiązania, następuje w oparciu, o wartości sprzedażowe. Czyli po prostu po kursie sprzedaży waluty.

Po drugie. Banki płacą w PLN. Kredyt w walucie obcej wypłacany i spłacany jest, w przeliczeniu na złotówki. To stare założenie, na którym, już na starcie? tracił klient. Dziś dzięki wprowadzeniu w życie Rekomendacji S II, klient jeśli chce ( naprawdę warto dla dobra Naszego portfela), może, płacić raty kredytu, w walucie zaciągniętej nie rodzimej. Czy rzeczywiście? Jak się okazuje, część banków, znalazło haczyk na klientów. Jaki? Otóż, zmiana obsługi kredytu hipotecznego, może klienta kosztować, kilka procent kredytu. Czy to uczciwa praktyka? Po trzecie. Odsetki kredytowe, również są obliczane w oparciu o widełki kursowe. Co oznacza, że Nasz portfel traci podwójnie. Wartość dodatkowych procentów jest ruchoma i jak informują eksperci, banki mają pełną dowolność, w swoich wyliczeniach spreeadowych.

WIBOR, LIBOR oraz EURIBOR ? skupmy się na polskim gruncie

WIBOR skrót od Warsaw Interbank Offered Rate. Czym jest tajemniczy WIBOR? Jaki ma wpływ na Nasz planowany kredyt mieszkaniowy? Już wyjaśniamy! Wysokość oprocentowania ( skala procentów) kredytów na polskim rynku bankowym ( nie finansowym, gdyż udzielaniem pożyczek na zakup nieruchomości, zajmują się także pozabankowe instytucje), ustalany jest w oparciu, o właśnie ten wskaźnik. W jaki, kiedy i gdzie sposób jest on tworzony? Zacznijmy od końca?Wartość WIBOR ustalana jest w ACI ? w Polskim Stowarzyszeniu Dealerów Bankowych, przez 5 dni w tygodniu ( tylko dni robocze: od poniedziałku do piątku) o godzinie 11 rano. Podstawę do ustalenia wysokości WIBOR stanowi , średnia ofert, które zostały złożone przez 13 banków . Odrzucane są dwie najniższe i dwie najniższe propozycje. W oparciu o te dane, eksperci każdego dnia (roboczego), przedstawiają, aktualną wartość WIBOR ? u. Jaki wpływ na WIBOR, na przyszłego kredytobiorcę hipotecznego? Stanowi on jeden z elementów oprocentowania nominalnego ( pozostała część składowa to marża kredytowa).

Dodaj komentarz