Jak i od kiedy naliczyć odsetki?

„Mam umowę na której koleżanka zobowiązała się spłacać mi dług 850 zł w ratach od 22 września do 22 grudnia 2011 r . Zapłaciła mi tylko pierwszą ratę 100 zł. Proszę Panią o poradę, czy mogę w wezwaniu do zapłaty wyliczyć odsetki za nie zapłaconą ratę za październik  300 zł i listopad 200 zł? czy tylko mogę wysłać wezwanie do zapłaty reszty zadłużenia do 22 grudnia a odsetki naliczają się dopiero po 22 grudnia? proszę o pomoc jak to wyliczyć i uwzględnić w wezwaniu do zapłaty

Z poważaniem Małgorzata”

Precyzując pytanie Pani Małgorzata napisała :

„Pierwszą ratę zapłaciła w wysokości 100zł za wrzesień Druga rata płatna do 22-10-2011r., 300zł NIE ZAPŁACIŁA Trzecia rata płatna do 22-11-2011r., 200zł NIE ZAPŁACIŁA Czwarta rata płatna do 22-12-2011r., 250zł. W umowie nie jest napisane nic o odsetkach, jedynie że ona jest świadoma konsekwencji jakie poniesie jeżeli nie dotrzyma umowy. Czy w związku z tym mam prawo teraz wyliczać jakiekolwiek odsetki? czy dopiero po 22 grudnia? 23 listopada mam w planie wysłać jej wezwanie do zapłaty uwzględniając zaległy dług za październik i listopad. PROSZĘ O PORADĘ . Małgorzata”

ODPOWIEDŹ:

Ja na pani miejscu wstrzymałabym się z wezwaniem do zapłaty do upływu terminu zapłaty ostatniej raty. Wówczas wystosowałabym wezwanie do zapłaty 750 zł wraz z odsetkami ustawowymi od kwot:

– 300 zł od dnia 23.10.2011 r. do dnia zapłaty,

– 200 zł od dnia 23.11.2011 r. do dnia zapłaty,

– 250 zł od dnia 23.12.2011 r. do dnia zapłaty.

Może pani również sformułować takie wezwanie w ten sposób, że żąda pani zapłaty kwoty 750 zł wraz z odsetkami ustawowymi wyliczonymi na dzień wystawienia wezwanie, czyli np. 24.12.2011 r. Można to zrobić wpisując w specjalny program kwotę oraz datę wymagalności i datę zapłaty (tu wpisać datę wystawienia wezwania). Wówczas łączną kwotę odsetek może Pani wpisać w wezwaniu obok kwoty głównej. Proszę jednak zaznaczyć, że są to odsetki wyliczone na dzień formułowania wezwania do zapłaty (czyli np. 24.12.2011 r.)

Dodaj komentarz