Jak i od kiedy naliczyć odsetki?

„Mam umowę na której koleżanka zobowiązała się spłacać mi dług 850 zł w ratach od 22 września do 22 grudnia 2011 r . Zapłaciła mi tylko pierwszą ratę 100 zł. Proszę Panią o poradę, czy mogę w wezwaniu do zapłaty wyliczyć odsetki za nie zapłaconą ratę za październik  300 zł i listopad 200 zł? czy tylko mogę wysłać wezwanie do zapłaty reszty zadłużenia do 22 grudnia a odsetki naliczają się dopiero po 22 grudnia? proszę o pomoc jak to wyliczyć i uwzględnić w wezwaniu do zapłaty

Z poważaniem Małgorzata”

Precyzując pytanie Pani Małgorzata napisała :

„Pierwszą ratę zapłaciła w wysokości 100zł za wrzesień Druga rata płatna do 22-10-2011r., 300zł NIE ZAPŁACIŁA Trzecia rata płatna do 22-11-2011r., 200zł NIE ZAPŁACIŁA Czwarta rata płatna do 22-12-2011r., 250zł. W umowie nie jest napisane nic o odsetkach, jedynie że ona jest świadoma konsekwencji jakie poniesie jeżeli nie dotrzyma umowy. Czy w związku z tym mam prawo teraz wyliczać jakiekolwiek odsetki? czy dopiero po 22 grudnia? 23 listopada mam w planie wysłać jej wezwanie do zapłaty uwzględniając zaległy dług za październik i listopad. PROSZĘ O PORADĘ . Małgorzata”

ODPOWIEDŹ:

Ja na pani miejscu wstrzymałabym się z wezwaniem do zapłaty do upływu terminu zapłaty ostatniej raty. Wówczas wystosowałabym wezwanie do zapłaty 750 zł wraz z odsetkami ustawowymi od kwot:

– 300 zł od dnia 23.10.2011 r. do dnia zapłaty,

– 200 zł od dnia 23.11.2011 r. do dnia zapłaty,

– 250 zł od dnia 23.12.2011 r. do dnia zapłaty.

Może pani również sformułować takie wezwanie w ten sposób, że żąda pani zapłaty kwoty 750 zł wraz z odsetkami ustawowymi wyliczonymi na dzień wystawienia wezwanie, czyli np. 24.12.2011 r. Można to zrobić wpisując w specjalny program kwotę oraz datę wymagalności i datę zapłaty (tu wpisać datę wystawienia wezwania). Wówczas łączną kwotę odsetek może Pani wpisać w wezwaniu obok kwoty głównej. Proszę jednak zaznaczyć, że są to odsetki wyliczone na dzień formułowania wezwania do zapłaty (czyli np. 24.12.2011 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *