Alior Bank – bank z najlepszą infolinią

Alior Bank nagrodzony za bankowość elektroniczną.
Pierwsze miejsce dla Alior Banku w drugiej edycji badania jakości obsługi klienta. To już kolejny raz Bank zajmuje pierwsze miejsce, tym razem za najlepsze działanie infolinii bankowej i w kontaktach przez pocztę email lub formularz kontaktowy na stronie www. Badanie przeprowadził instytut badawczy ARC Rynek i Opinia, którym objęto 12 banków.

Instytut przeprowadził pomiar funkcjonowania infolinii bankowych, sprawdził różnice między bankami w jakości i ilości informacji
uzyskanych przez telefon, pocztę email lub formularz kontaktowy. Alior Bank wyprzedził Bank Pekao S.A.,Bank Zachodni WBK oraz ING bank Śląski i pozostał nadal liderem w rankingu ogólnym. Oceniano obsługę infolinii w zakresie technicznym jak i obsługę przez konsultantów. Alior Bank poprawił swój wynik w porównaniu do maja 2010 roku i otrzymał najwyższą ocenę wraz z trzema bankami.

W ocenie kontaktu email z klientem lub przez formularz kontaktowy na stronie www., Alior Bank nadal pozostał liderem w rankingu.
Badania potwierdziły najwyższą jakość obsługi klienta obowiązującą w Alior Banku, oraz pokazały, że Bank stara się o coraz wyższą jakość swoich usług.

Badania przeprowadzili audytorzy ARC Rynek i Opinia metodą Mystery Haller w 1920 audytach, w dniach od 6 do 22 paździrnika 2010 roku.

Dodaj komentarz